Paziņojums par noteikto tarifu

Publicēts 2023. gada 29. martā

Precizēts 2023. gada 31. martā

SIA “Liepājas ūdens” reģ. Nr. 42103000897, adrese K.Valdemāra iela 12, Liepāja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  “Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. 
(bez PVN) 

Noteiktā tarifa samazinājums  (%). 

  Ūdensapgāde

0.99 EUR/m3

  0,80 EUR/m3

  -19%

  Kanalizācija

1.34 EUR/m3

  1,03 EUR/m3

  -23%

 

Noteiktais tarfis stāsies spēkā 2023. gada 01. maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2022. gada 20. oktobra lēmumā Nr. 229 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 25. oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.207).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret iepriekš apstiprināto tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības tarifu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepāja, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (precizējums 2023. gada 29. marta "Latvijas Vēstneša" publikācijai Nr. 63 (OP 2023/63.DA13).

 


SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs sveic liepājniekus Pasaules ūdens dienā!

22. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens diena! Katru gadu Pasaules Ūdens dienai tiek izvēlēta kāda noteikta tēma. Šogad tās mērķis ir veicināt pārmaiņas, lai ātrāk atrisinātu ūdens resursu un sanitārijas krīzi. Tā ietekmē ikvienu, tāpēc katrs varam veicināt situācijas uzlabošanos, mainot ūdens lietošanas paradumus savā dzīvē.

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Liepāja var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – dzīvojam unikālā vietā – starp ezeru un jūru! Mums netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens. Mēs, Liepājas ūdens kolektīvs, rūpējamies par to, lai katra liepājnieka mājā ik dienas būtu tīrs, garšīgs dzeramais ūdens no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un atbilstoši savākti, novadīti un attīrīti sadzīves kanalizācijas ūdeņi, tādējādi saudzējot vidi un padarot dzīvi ērtu un patīkamu.

 

 

Ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies, kad esam izmantojuši savām vajadzībām.

 

Šajā dienā gribam teikt paldies visiem, kas novērtē šo brīnumaino, dabas doto velti. Liepājnieki, dzerat ūdeni droši no krāna – mūsu ūdens ir gan garšīgs, gan vērtīgs!


Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija saņem Latvijas Republikas Saeimas atzinības rakstu par Ukrainas tautai sniegto atbalstusand-min

 

2023. gada 20. februārī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns pasniedza atzinības rakstus par personisku ieguldījumu atbalsta sniegšanā Ukrainas zemei un cilvēkiem cīņā pret Krievijas agresiju pilsoniskās sabiedrības un organizāciju pārstāvjiem. Arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (turpmāk – LŪKA) saņēma atzinību par Ukrainas tautai sniegto atbalstu.

 


Parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3S-paneli

Publicēts 2023. gada 11. janvārī

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Taupi” jaunā gada sākumā ir parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3.

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Taupi” piegādās un uzstādīs pašpatēriņa saules elektrostaciju otrā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā Alsungas ielā 30. Saules elektrostacijas jauda plānota 53 kW. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ir paredzēts novietot uz zemes. Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.

 


Laiks plānot pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai

20180216 151453

Publicēts 2023. gada 5. janvārī 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašniekiem 2023. gadā ir jāsasparojas! 

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma.