AICINA NEKAVĒTIES AR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJU!

 

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājas pilsētā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un to uztur, izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir iesnieguši decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

SIA “Liepājas ūdens” atgādina, ka atlicis tikai pusgads līdz 2021. gada 31. decembrim, kad nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Šādu prasību, līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt minēto reģistrācijas apliecinājumu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.


PAZIŅOJUMS

 

PIEDĀVĀJAM NOTEKŪDEŅU DŪŅU KOMPOSTU

 

SIA „Liepājas ūdens” piedāvā iegādāties notekūdeņu dūņu kompostu mazdārziņiem un ne tikai.

 

Komposts ir irdena, barojoša augsnes trūdviela, ko var izmantot augsnes kvalitātes uzlabošanai. Dūņu kompostu iegūst dūņām pievienojot pildmateriālu, piemēram kūdru. Tas bagātina augsni ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem un uzlabo augsnes sastāvu, kā arī aizkavē vēja radīto zemes eroziju. Komposta priekšrocības ir tādas, ka tas ir jau gatavs lietošanai, un tam vairs nav vajadzīgas nekādas piedevas.

 

Kompostu var iegādāties SIA „Liepājas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā 33, iepriekš piezvanot NAI dispečeram - 26128384. Pircējam pašam jāparūpējas par transportēšanu.

 

Apjomā līdz 1 m3 dūņu kompostu var saņemt bez maksas.


Tarifi

 

Ūdensapgāde - 0,77 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija - 0,98 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.15. Tarifi stājās spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Maksas aprēķinam par dzeramā ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu lūdzu izmantot  tabulu (ATVĒRT ŠEIT).

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 24.februāra lēmums Nr.22 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.


Liepājas ūdens kolektīvs sveic liepājniekus

Pasaules ūdens dienā!!

Ūdenim piemīt šī lieliskā īpašība un dabas bezmaksas dāvana cilvēkiem – spēja aprites ciklā bioloģiski attīrīties un atjaunoties. Liepājā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumiem. Iegūtais ūdens patērētājiem tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai.

22. marts ir diena, kad aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma!

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi video rullīti “Kā ikdienā varam taupīt ūdeni” . Noskaties to šeit:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­22. marts – Pasaules ūdens diena!

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22.martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šai dienā ikviens tiek aicināts pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.

Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – mums netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija, un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojas, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas.

Ūdens dienā lūdzam vēlreiz pārdomāt par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē, par ūdens apriti pilsētā, no kurienes un kā tad ūdens krānā rodas? Un padomāt arī par krāna ūdens lietošanas paradumiem.

Šogad, sagaidot Ūdens dienu, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi video rullīti “Kur rodas krāna ūdens?”, kas ir kā izglītojošs, vizuāls materiāls par dzeramā ūdens ciklu pilsētā. Video pieejams šeit: 

 Arī Liepājā dzeramais ūdens pie patērētājiem nonāk tieši tādā veidā, kā uzskatāmi parādīts video.

Ūdens dienā aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī mums tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma! Liepājā dzeramais ūdens ir garšīgs, kvalitatīvs un drošs! Novērtēsim to, kas mums, liepājniekiem, dots!