Rēķinu saņemšana

 

Rēķins par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek nosūtīts:

  • elektroniski uz abonenta norādīto e-pasta adresi, vai
  • pa pastu uz abonenta norādīto korespondences saņemšanas adresi

Iespēja saņemt rēķinu uz norādīto e-pasta adresi ir bez maksas.

Informējam, ka tuvākajā laikā rēķina saņemšana pa pastu būs maksas pakalpojumus, par ko tiksiet savlaicīgi informēti.

Lūdzam pieteikties turpmākai rēķinu elektroniskai saņemšanai, sūtot iesniegumu uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iesniegumā norādīt:

  • ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanas adresi;
  • noslēgtā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma Nr.;
  • e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt rēķinus.