Norēķini

 

Skaidrā naudā rēķina samaksu par SIA “Liepājas ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt laikraksta “Kurzemes vārds” abonēšanas centrā Pasta ielā 3.

Par veikto maksājumu abonēšanas centrs iekasēs komisijas maksu 1,50 EUR.

Rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu var veikt uz jebkuru no sekojošiem banku kontiem:

 

AS Luminor Bank Latvijas filiāle, Liepājas filiāle, kods RIKO LV 2X

Konta Nr. LV15RIKO0002010306502

 

AS Swedbank Liepājas filiāle, kods HABA LV 22

Konta Nr. LV64HABA0001408046222

 

AS SEB Banka Liepājas filiāle, kods UNLALV2X

Konta Nr. LV82UNLA0012010467064

 

SIA “Liepājas ūdens” atgādina, ka veicot maksājumu, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda noslēgtā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma Nr. vai rēķina Nr. un objekta adrese.

Pretējā gadījumā maksājums netiek identificēts!

 

SIA “Liepājas ūdens”

Adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

Reģ. Nr. 42103000897