Reģistrācija

 

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā Liepājas pilsētas teritorijā atrodas:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;
  • septiķis - ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
  • notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums atbilstoši šeit publicētai veidnei vai SIA “Liepājas ūdens” administratīvajā ēkā K.Valdemāra ielā 12 pieejamai iesnieguma veidnei papīra formātā.

Iesniegumu, kopā ar tajā norādītiem dokumentiem, var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, vai elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

Ja vienam īpašniekam pieder vairākas šādas sistēmas vienā nekustamajā īpašumā vai vairāki īpašumi, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tad īpašnieka pienākums ir reģistrēt visas īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, par katru īpašumu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

 

Iesniegums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai (atvērt šeit)

 

e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefons 63422318.