Vēsture

 

1870. gadā izbūvēja pirmos cauruļvadus kombinētā kanalizācijas tīklā

 

1898. gadā pētījumus par centrālā ūdensvada ierīkošanu uzsāka inženieris Smekers

 

1913. gadā pilsētā bija 84 dzeramā ūdens akas ar rokas sūkņiem

 

1936. gadā profesors M.Bīmanis izstrādāja pirmo projektu 75 000 iedzīvotāju apgādei ar dzeramo ūdeni, tā realizācijas izmaksas bija aprēķinātas 2 040 latu

 

1961. gadā pilsēta pirmo reizi saņēma ūdeni no ūdensgūtnes „Otaņķi” artēziskām akām – 11 km attālumā no pilsētas

 

1963. gadā no apvienotā tresta atdalījās Liepājas Ūdensvada un kanalizācijas trests ar mājvietu K.Valdemāra ielā 12

 

1972. gadā izbūvēja Liepājas pilsētas notekūdens mehāniskās attīrīšanas iekārtas Šķēdē

 

1980. gadā uzlaboja Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju, izbūvējot bioloģisko attīrīšanas procesu ar jaudu 32 000 m3/diennaktī

 

1987. līdz 1990. gadam izbūvēja artēziskās akas jaunajā ūdensgūtnē „Aistere” - 17 km attālumā no pilsētas

 

1991. gadā Liepājas ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldi pārveido par pašvaldības uzņēmumu

 

1995. līdz 2000. gadam tiek īstenots Pasaules Bankas līdzfinansēts Projekts „Liepājas Vides projekts.

 

1998. gadā rekonstruēja Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtas, palielinot jaudu līdz 55 000 m3/diennaktī

 

2000. gadā izbūvēja dzeramā ūdens bioloģiskās atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas

 

2001. gadā uzņēmumu reģistrē ar nosaukumu Liepājas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens”

 

2004. gadā uzņēmumu reģistrē ar nosaukumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Liepājas ūdens”