Finanses

 

SIA “Liepājas ūdens”, atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likums” 58. pantam publicē sekojošu informāciju:

 

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos (atvērt šeit)

Neauditēts 2023. gada gada pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2023. gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2023. gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2023. gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

2022. gada pārskats (atvērt šeit)

2021. gada pārskats (atvērt šeit)

2020. gada pārskats (atvērt šeit)

2019. gada pārskats (atvērt šeit)

2018. gada pārskats (atvērt šeit)

 

Iepriekšējo gadu zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati (atvērt šeit)

 

 

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (atvērt šeit)

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3) punkta c) apakšpunktā pieprasīto:

SIA “Liepājas ūdens” nav saņēmusi un nav veikusi nekādus ziedojumus (dāvinājumus).