Kontakti

SIA “Liepājas ūdens”

Adrese: K.Valdemāra 12, Liepāja

Vienotais reģ.Nr. 42103000897

Tel. 634 23417

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.liepajas-udens.lv

 

DEŽŪRĒJOŠAIS OPERATORS

 • Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības traucējumu un avāriju pieteikšana

Diennakts telefons: 634 36000

 

ADMINISTRĀCIJA

 

Valdes priekšsēdētājs Andis Dejus

Tālrunis:          634 23417

E-pasts:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tehniskais direktors Uldis Ķepals

Tālrunis:          634 84976

E-pasts:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Grāmatvedība

Tālrunis:          634 22762

 

ABONENTU DAĻA

Adrese:            K.Valdemāra 12, Liepāja

Telefons:         634 84977

 • līgumu slēgšana par pakalpojumiem
 • komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) verifikācija
 • informācija par norēķiniem (rādījumi, rēķini)

 

TEHNISKĀ DAĻA

Adrese:            K.Valdemāra 12, Liepāja

Telefons:         634 22318

 • tehnisko noteikumu izstrāde
 • līgumu slēgšana par papildus pakalpojumiem
 • būvniecības ieceres saskaņošana

LABORATORIJA

Adrese:            Ventas 11/17, Liepāja

Telefons:         634 23911

 • dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes pārbaude

ŪDENSAPGĀDES NOZARE

Adrese:            Ventas 11/17, Liepāja

Telefons:         634 36000 un 29289476

 • ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija
 • avāriju likvidēšana pilsētas centralizētajos ūdensapgādes tīklos

KANALIZĀCIJAS NOZARE

Adrese:            Kuršu laukums 4, Liepāja

Telefons:         634 36000 un 27068302

 • kanalizācijas sistēmas ekspluatācija
 • avāriju likvidēšana pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS (NAI)

Adrese:            Lībiešu33, Liepāja

Telefons:         28633014

 • notekūdeņu attīrīšana
 • notekūdeņu dūņu pārstrāde kompostā, iespēja to iegādāties mēslojumam

 


 

Darba laiks

 

Pirmdienās

8:00-17:00

Otrdienās

8:00-17:00

Trešdienās

8:00-17:00

Ceturtdienās

8:00-17:00

Pusdienu pārtraukums

12:00-12:30

Piektdienās

8:00-14:00 bez pusdienu pārtraukuma