Laboratorija

 

SIA “Liepājas ūdens” centrālā testēšanas laboratorija, kas kopš 1998. gada ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK un arī pēc starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017. Tas nozīmē, kā laboratorijas testēšanas metožu piemērotība, rezultātu ticamība, personāla kvalifikācija un dokumentu aprite atbilst augstām starptautisko standartu prasībām.

 

Laboratorijas pakalpojumi:

  • dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes,
  • notekūdeņu ķīmiskās analīzes, dažādu metālu saturu dūņās un augsnē noteikšana.

Lai saņemtu kādu no minētajiem pakalpojumiem, nepieciešams sazināties ar centrālo testēšanas laboratoriju zvanot pa telefonu 63423911.