Projekti

 

2022. gadā aprit 28 gadi kopš SIA „Liepājas ūdens” īsteno vērienīgus ūdenssaimniecības attīstības projektus, piesaistot un izmantojot finansējumu no dažādiem avotiem. Līdz 2004. gadam tika izmantots finansējums 20 miljoni latu apjomā īstenojot vienu no pirmajiem vides projektiem Latvijā.

Jauns posms sākās no 2004. gada, kad Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālais atbalsts. Izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, laika posmā no 2006. līdz 2020. gadam par kopējo summu EUR 50 miljoni ir realizēti sekojoši projekti:

  • Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” (2016-2020)kopējās investīcijas 1,8 miljoni eiro. Projekta ietvaros izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 11,4 km garumā, kā arī izbūvētas 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.
  • Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta” (2015-2015) kopējās investīcijas 1,9 miljoni eiro. Projekta ietvaros izbūvēti un atjaunoti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi 5,6 km garumā, dodot iespēju 98,9% Liepājas pilsētas iedzīvotājiem saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus.
  • Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta” (2014-2015)–kopējās investīcijas 1,9 miljoni eiro. Projekta ietvaros izbūvēti un atjaunoti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi 8,1 km garumā, dodot iespēju Liepājas pilsētas iedzīvotājiem saņemt centralizētus kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumus dažādās pilsētas vietās, kur līdz tam tas nebija iespējams.
  • Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” (2011-2014) – kopējās investīcijas 19 miljoni eiro. Projekta ietvaros izbūvēti un atjaunoti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi 34 km garumā, kā arī atjaunotas 3 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.
  • Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” (2006-2009) – kopējās investīcijas 25,3 miljoni eiro. No kuriem 9 miljoni eiro tika ieguldīti ūdensapgādē un 14,8 miljoni eiro kanalizācijā, tā uzlabojot sistēmu darbības stabilitāti un efektivitāti.

 

Pateicoties veiksmīgai projektu realizācijai, uz 2020. gadu 99,9% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētos kanalizācijas un centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus.