Iepirkumi


 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

 

SIA „Liepājas ūdens” paziņo iepirkuma „Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Identifikācijas Nr.LU2022/2 rezultātus.

 

 

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Liepājas ūdens”

Reģistrācijas Nr.: 42103000897;

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

Interneta adrese: www.liepajas-udens.lv

 

2.Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2022/2

 

3.Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: ERAF līdzfinansēts investīciju projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” ”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

 

4.Iepirkuma procedūra: tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, 6.09.2022., ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

 

5.Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā ar kopējo uzstādāmo saules paneļu jaudu vismaz 50 kW.

 

6.Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09332000-5 (saules enerģijas iekārtas)

 

7.Iepirkuma līguma veids: piegāde 

 

8.Iepirkuma līguma slēgšanas datums: 2023. gada 3. janvārī

 

9.Informācija par uzvarētāju: SIA “TAUPI”, reģistrācijas Nr.42103029207, adrese: Vārnukroga ceļš 15, Jūrmala, LV-2010, Latvija

 

10.Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums bez PVN: EUR 52 782,00.

 

11.Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projektu līdzfinansē

 

     REACT - EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 


 PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

SIA „Liepājas ūdens” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Identifikācijas Nr.LU2022/1.

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Liepājas ūdens”

Reģistrācijas Nr.: 42103000897

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

Interneta adrese: www.liepajas-udens.lv

2.Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2022/1

3.Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: ERAF līdzfinansēts investīciju projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” ”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

4.Iepirkuma procedūra: tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, 6.09.2022., ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

5.Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 Liepājā ar kopējo uzstādāmo saules paneļu jaudu vismaz 115 kW.

6.Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09332000-5 (saules enerģijas iekārtas)

7.Iepirkuma līguma veids: piegāde

8.Iepirkuma līguma slēgšanas datums: 2022. gada 14. novembrī

9.Informācija par uzvarētāju: SIA “Saules enerģijas ieleja”, reģistrācijas Nr.42103065766, adrese: Ganību iela 133-13, Liepāja, LV-3411

10.Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums bez PVN: EUR 93 833,98.

11.Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.v

Projektu līdzfinansē   

 REACT - EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 


 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2022/2 

 

SIA „Liepājas ūdens” izsludina atklātu konkursu „Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30 Liepājā”, identifikācijas Nr. LU2022/2

1. Pasūtītājs: SIA „Liepājas ūdens”

            Reģistrācijas Nr.:          42103000897

            Juridiskā adrese:           K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

            Interneta adrese:           www.liepajas-udens.lv

2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU2022/2

3. Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: ERAF līdzfinansēts investīciju projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” ”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021.noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

4. Iepirkuma procedūra: tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, 6.09.2022., ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

5. Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30 Liepājā ar kopējo uzstādāmo saules paneļu jaudu vismaz 50 kW.

6. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09332000-5 (saules enerģijas iekārtas)

7. Iepirkuma līguma veids: piegāde

8. Konkursa nolikuma saņemšana: SIA “Liepājas ūdens” mājas lapā .Ar izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties SIA “Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Attīstības daļā, P.O.T.C no 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.

9. Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Liepājas ūdens” telpās, Liepājā, Kr.Valdemāra ielā 12, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. 2022. gada 17. novembrī plkst. 11:00.

NOLIKUMS (atvērt šeit)

Publicēts 2022. gada 27. oktobrī

 

Projektu līdzfinansē   

 REACT - EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 


 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2022/1 

 

SIA „Liepājas ūdens” izsludina atklātu konkursu „Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Liepājā” (id. Nr. LU 2022/1)

1. Pasūtītājs: SIA „Liepājas ūdens”

            Reģistrācijas Nr.:42103000897

            Juridiskā adrese:K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2022/1

3. Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: ERAF līdzfinansēts investīciju projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” Nr.4.2.2.0/21/A/003”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

4. Iepirkuma procedūra: Tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, 7.09.2022., ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

5. Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 ar kopējo uzstādāmo saules paneļu jaudu vismaz 115 kW.

6. Konkursa nolikuma saņemšana: SIA “Liepājas ūdens” mājas lapā .Ar izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties SIA “Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Attīstības daļā, P.O.T.C no 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.

7. Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. oktobris plkst. 11:00

9. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Liepājas ūdens” telpās, Liepājā, Kr.Valdemāra ielā 12, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. 2022. gada 18. oktobrī plkst. 11:00.

NOLIKUMS (atvērt šeit)

Publicēts 2022.gada 15. septembrī

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

 


 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

SIA „Liepājas ūdens” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, id.nr.LU2021/2

 

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs.

SIA „Liepājas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:42103000897;

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

 

2.Investīciju projekta, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums.

Piegādes līgumu ir plānots realizēt projektā “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

 

3.Iepirkuma procedūras nosaukums.

Atklāts konkurss saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (23.08.2021.), ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

 

4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts.

Piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 ar kopējo uzstādāmo jaudu 105 kW un ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar kopējo uzstādāmo jaudu 77 kW.

 

5.Saņemts mazo un vidējo uzņēmumu piedāvājumu skaits.

Trīs piedāvājumi.

 

6.Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs.

SIA “Saules enerģijas ieleja”, reģ.Nr.42103065766, adrese Ganību iela 133-13, Liepāja, LV-3411

 

7.Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN.

EUR 160 216,92.

 

8.Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts.

2022. gada 22. martā.


 

 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2021/2

 

SIA „Liepājas ūdens” izsludina atklātu konkursu „Pašpatēriņa saules elektrostacijas iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” (id. Nr. LU 2021/2)

 1. Pasūtītājs: SIA „Liepājas ūdens”,

  Reģistrācijas Nr.: 42103000897;

  Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

   
 2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2021/2

   
 3. Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: Piegādes līgumu ir plānots realizēt projektā “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

   
 4. Iepirkuma procedūra: Tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (23.08.2021.), ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

   
 5. Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 ar kopējo uzstādāmo jaudu 105 kW un ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar kopējo uzstādāmo jaudu 77 kW.

   
 6. Konkursa nolikuma saņemšana: SIA “Liepājas ūdens” mājas lapā www.liepajas-udens.lv sadaļā Par mums, Iepirkumi. Ar izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties SIA “Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Attīstības daļā, P.O.T.C no 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.
   
 7. Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
   
 8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 10. februāris plkst. 11:00

   
 9. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Liepājas ūdens” telpās, Liepājā, K.Valdemāra ielā 12, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. 2022. gada 10. februārī plkst. 11:00, ja to atļaus ar Covid-19noteiktie pulcēšanās ierobežojumi.

 

 

NOLIKUMS (Atvērt šeit)

Buv.Lībiešu (Atvērt šeit)

Buv.Ventas (Atvērt šeit)

Lai skatītu vienkāršotās būvniecības ieceres dokumentus, tos nepieciešams atvērt un lejupielādēt.

Papildu informācija Nr.1. (Atvērt šeit) Pievienots 07.01.2022.

 

 

 


 

Arhīvs

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

SIA „Liepājas ūdens” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Identifikācijas Nr.LU2022/2

 

1.        Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Liepājas ūdens”

            Reģistrācijas Nr.:          42103000897;

            Juridiskā adrese:            Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

            Interneta adrese:            www.liepajas-udens.lv

 

2.        Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2022/2

 

3.      Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: ERAF līdzfinansēts investīciju projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” Nr.4.2.2.0/21/A/003”, kas tiek realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”.

 

4.      Iepirkuma procedūra: tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, 6.09.2022., ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

 

5.      Iepirkuma priekšmets: piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā ar kopējo uzstādāmo saules paneļu jaudu vismaz 50 kW.

 

6.      Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09332000-5 (saules enerģijas iekārtas)

 

7.        Iepirkuma līguma veids: piegāde

 

8.        Iepirkuma līguma slēgšanas datums: 2023. gada 3. janvārī

 

9.        Informācija par uzvarētāju: SIA “Taupi”, reģistrācijas Nr.42103029207, adrese: Vārnukroga ceļš 15, Jūrmala, LV-2010, Latvija

 

10.     Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums bez PVN: EUR 52 782,00.

 

11.     Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

 

Projektu līdzfinansē 

     REACT - EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai