Darbinieki

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likums” 58.panta 1.3 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA “Liepājas ūdens” publisko sekojošu informāciju:

 

Organizatoriskā struktūra (atvērt šeit)

Dati par valdes priekšsēdētāju (atvērt šeit)

Atalgojuma politikas principi (atvērt šeit)

Vakances (atvērt šeit)