Rādījumu paziņošana

 

SIA “Liepājas ūdens” lūdz Abonentiem komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) rādījumus par patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem paziņot sekojoši:

 

  • uzņēmuma izveidotajā BALSS PASTKASTĒzvanot uz tālruņanumuru 634 849 78,
  • elektroniski uz e-pastu, no kura Abonents saņem rēķinu par pakalpojumiem.

 

BALSS PASTKASTĪTE būs atvērta no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam. Skaitītāju rādījumu paziņošanas termiņi Abonentam ir noteikti līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 

Gadījumā, ja abonents neinformē par ūdens skaitītāja rādījumiem noteiktajos termiņos, patērētā dzeramā ūdens apjomu un novadītās kanalizācijas apjomu aprēķina un rēķinu izraksta ņemot vērā abonenta diennakts vidējo patēriņu objektā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

 

Jebkādu neskaidrību gadījumā, kas attiecas uz līgumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, komercuzskaites mēraparātu rādījumu paziņošanu vai izrakstītajiem rēķiniem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lūdzam zvanīt uz SIA “Liepājas ūdens” Abonentu daļu, tālrunis 634 84977.