Rādījumu paziņošana

 

Ūdens skaitītāja rādījumi jāpaziņo:

Privāto māju abonentiem – no 1. līdz 5. datumam katru kalendāro mēnesi.

Pārējiem abonentiem - saskaņā ar vienošanos sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā.

Ūdens skaitītāja rādījumus var paziņot:

SIA “Liepājas ūdens” abonentu daļā              63484977; 63484971

uz e-pastu                                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gadījumā, ja abonents neinformē par ūdens skaitītāja rādījumiem noteiktajos termiņos, patērētā dzeramā ūdens apjomu un novadītās kanalizācijas apjomu aprēķina un rēķinu izraksta ņemot vērā abonenta diennakts vidējo patēriņu objektā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.