Dalībnieku sapulces

 

Informācija par SIA „Liepājas ūdens” dalībnieku sapulcēm 2020.-2024. gadā

Sapulces Nr., norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

2024. gads

Nr.2,

Rožu ielā 6, Liepājā,

12.04.2024.

 1. Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

 

 1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
 2. Iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Nr.1,

Rožu ielā 6, Liepājā,

28.02.2024.
 1. Sabiedrības 2024. gada budžeta plāna apstiprināšana.
 2. Sabiedrības 2023. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
 
 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības 2023. gada 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi un  saimnieciskās darbības atskaiti.
 2. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plānu 2024.gadam. 
2023. gads
 

Nr.6

 

Rožu ielā 6, Liepājā, 17.11.2023
 
 1. Sabiedrības 2023. gada 3. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 3. ceturksni.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 3. Sabiedrības 2022. gada darbības izvērtējums
 
 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 2. ceturksnim un sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
 2. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 274 100 EUR.
 3. Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā

Nr.5

Rožu ielā 6, Liepājā, 04.08.2023.

 1. Sabiedrības 2023. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 2. ceturksni.
 2. Sabiedrības revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana
 
 1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
 2. Par SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2023.gada pārskata revidentu iecelt SIA “PricewaterhouseCoopers”.

 

Nr.4

Rožu ielā 6, Liepājā, 19.06.2023

 

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana
 1.  Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 200 000 EUR.

 

Nr.3

Rožu ielā 6, Liepājā, 16.05.2023.

 1. Sabiedrības 2023. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 1. ceturksni. 
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
 2. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 411 900 EUR 

Nr.2

K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 14.04.2023.

 1. Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana. 
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā. 
 3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2023. gadam un tā atlīdzības noteikšana. 
 4. Pamatkapitāla palielināšana.
 5. Valdes atlīdzības noteikšana. 
 1. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”  2022. gada pārskatu.
 2. Iedalīt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
 3. Apstiprināt valdes atlīdzību.
 

Nr. 1,

Rožu ielā 6, Liepājā, 28.02.2023.

 

 1. Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšana. 
 2. Sabiedrības 2022. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.

 

 1. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plānu 2023.gadam precizēto versiju.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai  saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 4. ceturksnim.
 3. Atcelts dalībnieku sapulces 15.11.2022. lēmums par valdes atlīdzību. 

2022. gads

 

Nr.7,

 

attālināti

28.12.2022.

 1. Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023-2025 gadam apstiprināšana
 1.  Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam.

 

Nr.6,

 

Rožu ielā 6, Liepājā,

15.11.2022.

 1. Sabiedrības 2022. gada budžeta faktiskā izpilde III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
 2. Sabiedrības 2021. gada darbības izvērtējums.
 3. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
 4. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.
 1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 3. ceturksnim un  pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 3. ceturksnim.
 2. Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.
 3. Izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju 1,5 mēnešalgu atlīdzības apmērā par 2021.gada darbības rezultātiem.
 4. Apstiprināta atlīdzība valdes priekšsēdētājam.

Nr.5,

K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 23.08.2022

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības 2022. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 2. ceturksni.
 1. Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 95 160 EUR. Apstiprināt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 2. ceturksnim.

 

Nr.4,

K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 17.05.2022

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības 2022. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 1. ceturksni.
 1. Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 1 016 300 EUR. Apstiprināt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 1. ceturksnim.
 

Nr.3, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 21.04.2022.

 

 1. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2022. gadam un tā atlīdzības noteikšana
 1. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2021. gada pārskatu.
 2. Iedalīt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
 3. Par SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2022.gada pārskata revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers”.
 

 

Nr.2, attālināti

05.04.2022.

Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.

Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plānu 2022.gadam 

 

Nr.1, attālināti,

03.03.2022.

 1. Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.
 2. Sabiedrības 2021. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
 3. Pamatkapitāla palielināšana.
 4. Valdes atalgojuma noteikšana.
 1. Atlikt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšanu.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 4. ceturksnim.
 3. Atlikt jautājuma “Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana” izskatīšanu.
 4. Pieņemt zināšanai un turpmākai rīcībai iesniegto sabiedrības valdes darba pašvnovērtējumu.
 

2021. gads

 

Nr.7, attālināti

09.11.2021.

 1. Sabiedrības 2021. gada budžeta faktiskā izpilde III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
 2. Sabiedrības 2021. gada budžeta plāna precizējums.
 3. Sabiedrības 2020. gada darbības izvērtējums un valdes priekšsēdētāja prēmēšana.

 

 1.  Apstiprināt SIA„LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 3. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 3. ceturksnim.
 2. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” precizēto 2021.gada budžeta plānu.
 3. Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā un izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju par 2020.gada darbības rezultātiem.

Nr.6, attālināti

25.08.2021.

 

 1. Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde II ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
 2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020. – 2022. gadam konsolidētā versija ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.
 1.  Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 2. ceturksnim;
 2. Uzdot valdei līdz 2021.gada 30.septembrim nodrošināt kapitālsabiedrības mājaslapā informācijas publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 3. Apstiprināt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam konsolidēto versiju ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.

 

 

Nr.5, attālināti

31.05.2021.

 

 

Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite
 1. Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 1. ceturksnim.
 2. Pieņemt zināšanai SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 1. ceturksnim.

Nr.4, attālināti

14.04.2021.
 1. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2021. gadam un tā atlīdzības noteikšana
 1.  Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2020. gada pārskatu un peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 2. Iedalīt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
 3. Par Sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers". Noteikt revidenta atlīdzību 8 500 EUR apmērā.

 

Nr.3,

 

attālināti

 

16.03.2021.

 

 

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.

 

Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS ŪDENS” pamatkapitālu par 399 400 EUR

Nr.2 , attālināti, 26.02.2021.

 1. Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšana.
 2. Sabiedrības 2020. gada 4. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde.
 3. Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite par 2020. gada 4. ceturksni.
 
 1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnim.
 3. Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 4. ceturksnim

Nr.1, attālināti,

11.01.2021.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja iecelšana

 1. Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdespriekšsēdētāju Andi Dejus;
 2. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Andi Dejus.

2020. gads

Nr.9, attālināti, 14.12.2020

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 1. Palielina pamatkapitālu par 118 300 EUR;
 2. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Nr.8, attālināti, 06.11.2020.

 1. Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par III ceturksni.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 3. Sabiedrības 2019. gada darbības izvērtējums.
 4. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
 1. Apstiprina precizētā sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 3. ceturksnim.
 2. Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 3. ceturksnim.
 3. Palielina pamatkapitālu par 116 940 EUR;
 4. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
 5. Pieņem zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā.
 6. Apstiprina valdes priekšsēdētājam prēmiju.

Nr.7, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 31.07.2020.

 1. Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par II ceturksni.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 1. Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 2. ceturksnim.
 2. Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 2. ceturksnim.
 3. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 1 015 700 EUR.
 4. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Nr.6, attālināti, 28.05.2020.

Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī.

Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 1. ceturksnim.

Nr.5, Rožu ielā 6, 20.05.2020.

Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī

Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 1. ceturksnim.

Nr.4, Rožu iela 6, 16.04.2020.

 1. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2020. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
 1. Apstiprina sabiedrības 2019. gada pārskatu.
 2. iedala sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
 3. Par Sabiedrības revidentu ieceļ zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers.

 

Nr.3, Rožu ielā 6, 23.03.2020.

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam apstiprināšana.
 1. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 125 985 EUR .
 2. Apstiprina sabiedrības statūtus.
 3. Apstiprina sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020-2022 gadam.

Nr.2 , Rožu iela 6, Liepājā, 17.02.2020.

Sabiedrības budžeta plāna 2020. gadam apstiprināšana

Apstiprina sabiedrības budžeta plānu 2020. gadam

Nr.1, Rožu 6, Liepāja, 22.01.2020.

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

 1. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 26 300,00 EUR
 2. Apstiprina sabiedrības statūtus.