Tarifi

 

Ūdensapgāde   0,80 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

 

Kanalizācija   1,03 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

 

 

2023. gada 1. maijā stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023. gada 13.aprīļa sēdē atzītie SIA "Liepājas ūdens" pašnoteiktie tarifi.

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

 

            

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu tabula (ATVĒRT ŠEIT)