Asenizācijas pakalpojumi

 

SIA “Liepājas ūdens” ir reģistrēts Liepājas pilsētas pašvaldības asenizatoru reģistrā, kā asenizācijas pakalpojumu sniedzējs.

 

Lai saņemtu asenizācijas pakalpojumus, tai skaitā krājtvertņu un septiķu atsūknēšana privātmājās Liepājas pilsētā, pakalpojums jāpiesaka, norādot adresi un kontaktus, vienā no jums ērtākiem veidiem:

  • elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • zvanot uz telefonu 63423417 vai 63484968
  • vai sazinoties ar kanalizācijas nozari pa telefonu 63423726.

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atkarībā no veiktā darbu apjoma, par ko tiek sagatavots un ar pakalpojumu saņēmēju savstarpēji parakstīts akts. Pakalpojums jāapmaksā saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” izrakstīto rēķinu, kas sagatavots pamatojoties uz minēto aktu.