Kā kļūt par abonentu?

 

Ja esat nolēmuši kļūt par SIA “Liepājas ūdens” abonentu un saņemtu kvalitatīvus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jums ir jāizbūvē pievadi centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai un jānoslēdz līgums ar SIA “Liepājas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu.

Lai varētu uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas pievada izbūvi, vispirms ir jāaizpilda veidne “Pieprasījums tehnisko noteikumu saņemšanai objekta pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem”.

Pieprasījumu, kopā ar tajā norādītiem dokumentiem (zemesgrāmatu, zemes robežu plāns u.c.), var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, vai elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tehniskajā daļā, jums sniegs visu nepieciešamo informāciju par turpmākām darbībām, kas jāveic, lai kļūtu par abonentu.

PIEPRASĪJUMS tehnisko noteikumu saņemšanai objekta pievienošanai ūdensapgādes un / vai kanalizācijas tīkliem
PIEPRASĪJUMS atzinuma saņemšanai objekta nodošanai ekspluatācijā 

e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tehniskās daļas telefons 63422318.

Lai izbūvētu pievadu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai:

  • ir jāizstrādā ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts vai būvprojekts;
  • jāveic būvdarbi;

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paskaidrojuma rakstu un būvprojektu ir tiesīgs izstrādāt tikai sertificēts projektētājs, attiecīgi būvdarbus var veikt tikai būvuzņēmējs, kas ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā.

Klienti, kuri vēlas veikt ūdensapgādes vai kanalizācijas pievada izbūvi, bet, kuriem ir ierobežoti finanšu resursi, SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju vienoties par veikto būvdarbu apmaksu, sadalot maksājumu vairākās daļās laika periodā līdz diviem gadiem.

Lai noslēgtu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu, ir jāaizpilda līguma pieteikuma veidne un kopā ar tajā norādītajiem dokumentiem jāiesniedz SIA “Liepājas ūdens” abonentu daļā. Pieteikuma veidni, kopā ar tajā norādītiem dokumentiem, var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, vai elektroniski uz e-pastu lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ja tā sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Abonentu daļas telefons 63484977.