Cauruļvadu pārbaude

 

SIA “Liepājas ūdens” rīcībā ir viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums, lai veiktu cauruļvadu pārbaudi ar videokameru - jaunizbūvētiem ūdensapgādes, saimniecisko un lietus notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadiem, kā arī vecajiem cauruļvadiem pēc to izskalošanas.

 

Lai saņemtu minētos pakalpojumus, nepieciešamais pakalpojums jāpiesaka, norādot adresi un kontaktus, vienā no jums ērtākiem veidiem:

  • elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • zvanot uz telefonu 63423417
  • vai sazinoties ar kanalizācijas nozari pa telefonu 29344268.

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atkarībā no veiktā darbu apjoma, par ko tiek sagatavots un ar pakalpojumu saņēmēju savstarpēji parakstīts akts. Pakalpojums jāapmaksā saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” izrakstīto rēķinu, kas sagatavots pamatojoties uz minēto aktu.