Tarifi

 

Ūdensapgāde   0,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

 

Kanalizācija   1,18 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

 

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 229. Tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. decembrī.

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

 

            

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu tabula (ATVĒRT ŠEIT)