SIA ‘’Liepājas ūdens’’

 

SIA “Liepājas ūdens” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē ir reģistrēta 2004. gada 12. februārī ar vienoto reģistrācijas numuru 42103000897. LU juridiskā adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401.

SIA “Liepājas ūdens” 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Liepājas ūdens” nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

SIA “Liepājas ūdens” 2014. gada 28. oktobrī ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidotājā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

SIA “Liepājas ūdens” ir reģistrēts šādu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai – dzeramā ūdens ieguvē, sagatavošana un padevei ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos.

SIA “Liepājas ūdens” ir ieviesta un uzturēta Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši Standarta ISO 9001:2015 prasībai.