Tehniskie noteikumi

 

Lai saņemtu tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai, ir jāaizpilda veidne “Pieprasījums tehnisko noteikumu saņemšanai objekta pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem” un kopā ar tajā norādītiem dokumentiem (zemesgrāmatu, zemes robežu plāns u.c.) jānosūta elektroniski vai jāierodas tehniskajā daļā.

 

Pieprasījuma veidne (lejuplādēt šeit)Lai aizpildītu veidni, datorā jābūt jābūt instalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama https://get.adobe.com/reader/ ).

e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tehniskās daļas telefons 63422318.

 

Tehniskie noteikumi papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir pieprasāmi šādos gadījumos:

  • centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā;
  • nekustamā īpašumā esošā pievada pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā.

 

Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 (viens) gads, ja nav uzsākta būvprojektēšana. Ja būvprojektēšana ir uzsākta, tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. Termiņam beidzoties, SIA “Liepājas ūdens” ir tiesības pārskatīt tehniskos noteikumus.

 

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas.