PAZIŅOJUMS

 

COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai no 2021. gada 11. oktobra pārvaldes ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 12 ir slēgta apmeklētājiem

 

SIA “Liepājas ūdens” turpina sniegt nepārtrauktus sabiedriskos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā.

 

Aicinām iespēju robežās izmantot attālinātos saziņas līdzekļus.

 

Ja vēlaties atstāt uzņēmumam jebkāda veida dokumentāciju, lūdzam to ievietot pasta kastītē pie uzņēmuma ārdurvīm Krišjāņa Valdemāra ielā 12.

 

Atsevišķos gadījumos ir iespējama tikšanās klātienē, t.s. “zaļajā” jeb drošajā vidē:

  • nepieciešama iepriekšēja apmeklējuma pieteikšana;
  • lūgsim uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ar personu apliecinošu dokumentu.

 

Iepriekš vienoties par apmeklējumu var zvanot attiecīgajiem speciālistiem pa tālruņiem:

Tikšanās laikā apmeklētājiem tiks prasīts ievērot drošības pasākumus COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai – lietot sejas masku un ievērot 2 metru distanci.


Aicinājums izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus

Publicēts: 2022.gada 10.janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, ir sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.PABEIGTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA

Liepāja, 2021. gada 13. decembris

 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā Liepājas pilsētas decentralizētās kanalizācijas sistēmā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, iepriecina decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku atbildība.

Liepājas pilsētā 2021. gada beigās ir reģistrētas 245 decentralizētās kanalizācijas sistēmas un var teikt ka tās ir visas, kas Liepājā tiek ekspluatētas, jo tikai 5 īpašnieki nav reģistrējuši savas sistēmas dažādu apsvērumu dēļ.


Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieredzes semināri

Publicēts: 2021.gada 1.decembrī

 

Kā daudzi liepājnieki jau zina, SIA “Liepājas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) jau kopš 2006. gada, sajaucot notekūdeņu dūņas ar dažādiem pildmateriāliem, tiek veidots komposts.

Komposts ir pilnvērtīgs mēslojums un ir izmantojams augsnes bagātināšanai – lauksaimniecībā, arī apzaļumošanā. Tas bagātina augsni ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem un uzlabo augsnes sastāvu. Komposta priekšrocības ir tādas, ka tas ir jau gatavs lietošanai, un tam vairs nav vajadzīgas nekādas piedevas.


Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA „Liepājas ūdens”, reģ.Nr. 42103000897, adrese K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2021. gada 11. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,77 EUR/m3

0,78EUR/m3

1,30

Kanalizācija

0,98 EUR/m3

1,02 EUR/m3

4,08

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.