Iepriekšējo gadu zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati

 

Neauditēts 2022. gada pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2022. gada 9 mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2022. gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2022. gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)


Neauditēts 2021.gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2021.gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2021.gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2021.gada gada pārskats (atvērt šeit) 

 


Neauditēts 2020.gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2020.gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2020.gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2020.gada pārskats (atvērt šeit)

 


Neauditēts 2019.gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2019.gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2019.gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2019.gada pārskats (atvērt šeit)


Neauditēts 2018.gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2018.gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2018.gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

Neauditēts 2018.gada pārskats (atvērt šeit)