Informācija iedzīvotājiem

Publicēts 2023. gada 4. aprīlī

 

Ikviens būs pamanījis, ka šobrīd Liepājā notiek liela rosība, tiek veikti vairāki nozīmīgi būvdarbi dažādās pilsētas vietās. Tas lielā mērā iespaido arī ūdensapgādes sistēmu. Samērā bieži nākas pārtraukt ūdens padevi, jo būvdarbu laikā vienlaicīgi tiek sakārtotas arī apakšzemes komunikācijas, rekonstruēti atsevišķi cauruļvadu posmi vai pārbūvēti ēku pievadi. Kaut šie pārtraukumi bieži vien ir īslaicīgi, brīžos, kad tiek pārtraukta ūdens padeve maģistrālajos ūdensapgādes tīklos, iespējami ūdens uzduļķojumi. Rūsa, kas ir nogulsnējusies ūdensvados, uzduļķojas un var nonākt pie patērētājiem.

 

Ņemot vērā, ka būvdarbi plānojas visa gada garumā, gribam jau savlaicīgi lūgt pilsētas iedzīvotājus par šādiem gadījumiem ziņot pa tālruni 63436000, mūsu dispečers pieņem zvanus visu diennakti. Saņemot informāciju no iedzīvotājiem par ūdens kvalitātes problēmām konkrētās ielās, varam plānot tīklu skalošanu tur, kur tā visvairāk nepieciešama.

 

Tomēr varam apgalvot paviesam droši, ka Liepājā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst visām dzeramā ūdens kvalitātes normām. S.Jačičenko norāda: „Laboratorija analizē dzeramā ūdens paraugus saskaņā ar 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr.671 ,,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Ūdens analīzes ņemam pirms padošanas ūdensapgādes tīklā otrā pacēluma sūkņu stacijās Ventas un Alsungas ielā. Tiek analizēti gan mikrobioloģiskie rādītāji (kopējās koliformas, E .coli, mikroorganismu koloniju skaits) - 2 reizes nedēļā, gan organoleptiskie rādītāji (pH, elektrovadītspēja, duļķainība, krāsainība) - 2 reizes nedēļā, bet kopēja hlora atlikumu 1 reizi darba dienā.  

 

Atvainojamies liepājniekiem, ja esam sagādājuši raizes par ūdens kvalitāti! SIA „Liepājas ūdens“ dara visu iespējamo, lai ūdens pie patērētājiem nonāk tīrs un garšīgs.