Aicinājums izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumuliepa ude-min

Publicēts 2023. gada 26. jūlijā

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamības augsto procentu, faktiski visiem Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ir jāizbūvē pievads un jāizmanto centralizētās kanalizācijas pakalpojums.

 


Saules elektrostaciju izbūve SIA “Liepājas ūdens” objektos tuvojas noslēgumam

Publicēts 2023. gada 20. jūlijā
S-paneli_2.jpg

Projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” realizācijai, ar uzņēmējiem tika noslēgti trīs līgumi. Divas saules elektrostacijas uzsāks darbu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 - viena ar kopējo jaudu 105 kilovati, otra ar to kopējo jaudu 115 kilovati, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar kopējo jaudu 77 kilovati un viena Alsungas ielā 30 ar jaudu 53 kilovati.


PAZIŅOJUMS!

Publicēts 2023. gada 5. jūlijā

SIA “Liepājas ūdens” 2023. gada jūlijā turpinās centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu apsekošanu, pielietojot metodi “dūmošana”.

Apsekošanas mērķis ir noteikt tehniski neatbilstošus cauruļvadus un plānot nepieciešamos remontdarbus un uzlabojumus tīklu ekspluatācijai.

Tuvākie apsekošanas darbi tiks uzsākti Kaļķu ielā (posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai), Ķieģeļu ielā ielā (posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai un posmā no Ālandes ielas līdz Rudbāržu ielai), un Zirņu ielā (posmā no Kaļķu ielas līdz Mālu ielai).

Ja apsekošanas pasākumi pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvados skars kanalizācijas pievadu no Jūsu īpašuma, tad Jūs tiksiet par to savlaicīgi informēti.

 


Veiksmīgi noslēgusies Baltijas valstu
ūdenssaimniecību konference

B-130 websize

2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisinājās ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference “Baltic Water Works Conference 2023” (turpmāk – konference), kas šogad pulcēja vairāk nekā 200 svarīgāko cilvēku pilsētās no Baltijas valstīm, Lielbritānijas, Polijas, Ukrainas, Dānijas, Nīderlandes un Somijas. Visas dienas garumā ikvienam klausītājam bija iespēja uzzināt vairāk par ūdenssaimniecības nozares aktualitātēm un labajām praksēm.


Baltijas valstu ūdenssaimniecību asociācijas rīko ikgadējo Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferenci “Baltic Water Works Conference 2023” 

Publicēts 2023. gada 10. maijāBWWC 2023 publicity photo-min

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai visā pasaulē. Tāpēc ikvienam ūdenssaimniecības nozares pārstāvim un interesentam ir būtiski sekot līdzi izmaiņām un pārmaiņām nozarē, jauninājumiem un iespējamajiem izaicinājumiem. It īpaši mūsdienu trauksmainajā ikdienā.

Lai informētu ūdenssaimniecības nozares pārstāvjus un citus interesentus par nozares aktualitātēm un labajām praksēm, kā arī sekmētu savstarpēju sadarbību problēmu risināšanā, 2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisināsies Baltijas valstu ūdenssaimniecību rīkotā konference “Baltic Water Works Conference 2023” (turpmāk tekstā – Konference). Šogad ikgadējās ūdenssaimniecību konferences dalībnieku skaits pārsniedzis 200, kas apliecina tās nepieciešamību un aktualitāti.