Laiks izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

 

Publicēts 2023. gada 11. aprīlīIMG 0285 1

 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, Liepājā ievērojami ir uzlabojusies centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Šobrīd brīdi 99,96% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir iespēja sadzīves kanalizācijas notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Centralizēti savāktie notekūdeņi tiek attīrīti Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atbilstoši vides aizsardzības prasībām, mazinot notekūdeņu novadīšanas radīto risku ūdenstilpnēm. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta pirms to novadīšanas Baltijas jūrā.


Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšanas darbi SIA “Liepājas ūdens” objektos 

Publicēts 2023. gada 4. aprīlīS-paneli 1

SIA “Liepājas ūdens”, realizējot iepriekš minēto projektu, uzstāda četras saules elektrostacijas vairākos uzņēmuma ūdenssaimniecības objektos. Divas no tām būs Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30.

Lai gan pavasaris šogad īpaši nesteidzas, saule savu darbu jau veic. Saules elektrostacijas montāžas darbi un visas pārbaudes Ventas ielā jau pabeigtas. Jau februārī ir saražotas 1947 kWh, savukārt martā – 4058 kWh elektroenerģijas. Saules paneļi ir uzstādīti uz autotransporta garāžas jumta, kopā 206 gabali ar saules paneļu kopējo jaudu 77 kW. Objekts Būvvaldē nodots ekspluatācijā, un no AS “Sadales tīkli” saņemta atļauja paralēlam darbam ar elektroapgādes sistēmu.


Informācija iedzīvotājiem

IMG 6882-min 2

Publicēts 2023. gada 4. aprīlī

 

Ikviens būs pamanījis, ka šobrīd Liepājā notiek liela rosība, tiek veikti vairāki nozīmīgi būvdarbi dažādās pilsētas vietās. Tas lielā mērā iespaido
arī ūdensapgādes sistēmu. Samērā bieži nākas pārtraukt ūdens padevi, jo būvdarbu laikā vienlaicīgi tiek sakārtotas arī apakšzemes komunikācijas, rekonstruēti atsevišķi cauruļvadu posmi vai pārbūvēti ēku pievadi. Kaut šie pārtraukumi bieži vien ir īslaicīgi, brīžos, kad tiek pārtraukta ūdens padeve maģistrālajos ūdensapgādes tīklos, iespējami ūdens uzduļķojumi. Rūsa, kas ir nogulsnējusies ūdensvados, uzduļķojas un var nonākt pie patērētājiem.

 

Ņemot vērā, ka būvdarbi plānojas visa gada garumā, gribam jau savlaicīgi lūgt pilsētas iedzīvotājus par šādiem gadījumiem ziņot pa tālruni 63436000, mūsu dispečers pieņem zvanus visu diennakti. Saņemot informāciju no iedzīvotājiem par ūdens kvalitātes problēmām konkrētās ielās, varam plānot tīklu skalošanu tur, kur tā visvairāk nepieciešama.

 


Paziņojums par noteikto tarifu

Publicēts 2023. gada 29. martā

Precizēts 2023. gada 31. martā

SIA “Liepājas ūdens” reģ. Nr. 42103000897, adrese K.Valdemāra iela 12, Liepāja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  “Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. 
(bez PVN) 

Noteiktā tarifa samazinājums  (%). 

  Ūdensapgāde

0.99 EUR/m3

  0,80 EUR/m3

  -19%

  Kanalizācija

1.34 EUR/m3

  1,03 EUR/m3

  -23%

 

Noteiktais tarfis stāsies spēkā 2023. gada 01. maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2022. gada 20. oktobra lēmumā Nr. 229 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 25. oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.207).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret iepriekš apstiprināto tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības tarifu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepāja, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (precizējums 2023. gada 29. marta "Latvijas Vēstneša" publikācijai Nr. 63 (OP 2023/63.DA13).

 


SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs sveic liepājniekus Pasaules ūdens dienā!

22. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens diena! Katru gadu Pasaules Ūdens dienai tiek izvēlēta kāda noteikta tēma. Šogad tās mērķis ir veicināt pārmaiņas, lai ātrāk atrisinātu ūdens resursu un sanitārijas krīzi. Tā ietekmē ikvienu, tāpēc katrs varam veicināt situācijas uzlabošanos, mainot ūdens lietošanas paradumus savā dzīvē.

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Liepāja var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – dzīvojam unikālā vietā – starp ezeru un jūru! Mums netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens. Mēs, Liepājas ūdens kolektīvs, rūpējamies par to, lai katra liepājnieka mājā ik dienas būtu tīrs, garšīgs dzeramais ūdens no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un atbilstoši savākti, novadīti un attīrīti sadzīves kanalizācijas ūdeņi, tādējādi saudzējot vidi un padarot dzīvi ērtu un patīkamu.

 

 

Ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies, kad esam izmantojuši savām vajadzībām.

 

Šajā dienā gribam teikt paldies visiem, kas novērtē šo brīnumaino, dabas doto velti. Liepājnieki, dzerat ūdeni droši no krāna – mūsu ūdens ir gan garšīgs, gan vērtīgs!