Informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

Publicēts 2023. gada 11. decembrī

liep uden

SIA “Liepājas ūdens” decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS) sāka reģistrēt jau 2019. gadā. Piecu gadu laikā SIA “Liepājas ūdens”, atbilstoši tās rīcībā esošai datu bāzei, ir reģistrējusi visas 310 Liepājas valstspilsētā esošās DKS. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par to, vai un kādas DKS tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi.

 


Mudināsim mājsaimniecības pieslēgties centralizētajām notekūdeņu savākšanas sistēmām

2023. gada 14. novembrī01-Lai tiri udeni soc posti

Nepietiekami attīrīti sadzīves notekūdeņi daudzviet Latvijā no decentralizētajām jeb privātajām kanalizācijas sistēmām ieplūst pazemes un virszemes ūdeņos, radot piesārņojumu, kas būtiski pasliktina ūdeņu kvalitāti. Kanalizācijas piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti tuvumā esošās akās, radot riskus veselībai. Latvijas Universitātes zinātnieku veiktais dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums piemāju akās Latvijā liecina, ka tikai 15,7 % pētīto aku ūdens nesatur ne Escherichia coli (zarnu nūjiņas), ne enterokokus, un ir atzīstams par drošu lietošanai bez iepriekšējas ūdens apstrādes. Notekūdeņu piesārņojuma ieplūšana virszemes ūdeņos – grāvjos, upēs, ezeros un tālāk jūrā, veicina ūdenstilpņu aizaugšanu, nabadzīgāka kļūst šādu ūdeņu fauna, tostarp zivju populācija, un izmainās ainava. Šādas vietas vairs nav tik pievilcīgas ne makšķerniekiem, ne atpūtniekiem.


SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizācijuliep ud-min

 

Publicēts 2023. gada 19. oktobrī

 

Laika periodā no 2017. gada līdz 2023. gadam SIA “Liepājas ūdens” realizēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta, Nr.5.3.1.0/16/I/010 (turpmāk - Projekts).

 

Projekta mērķis bija izbūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus, lai palielinātu centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un faktisko lietotāju skaitu Liepājas valstspilsētā. Projektā tika realizēti divi būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu: ekspluatācijā pieņemti 17 objekti, būvdarbi paveikti 59 ielās un ielu posmos, izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 11,4 km kopgarumā.

 


Veselības inspekcija atgādina kārtīgi notecināt ūdeni pēc ilgstošas prombūtnes

Publicēts 2023. gada 19. septembrī

Lai mazinātu iespēju inficēties ar legionelozi, atsākot lietot ūdeni pēc ilgstošas prombūtnes, nepieciešams kārtīgi notecināt gan auksto, gan karsto ūdeni, tā, lai aukstais ir spirdzinoši vēss, savukārt karstais izteikti karsts. Inspekcija vērš uzmanību, ka ūdeni būtiski tecināt tā, lai ūdenim tekot, neveidojas aerosols, tāpēc iesākumā ūdenskrāns atverams nedaudz un ūdenim ļauj tecēt lēnā plūsmā. Pēc tam ūdens plūsmu pakāpeniski, desmit minūšu  (10min) laikā, palielina līdz krāns atvērts pilnībā.


PAZIŅOJUMS!

Publicēts 2023. gada 21. augustā

SIA “Liepājas ūdens” 2023. gada augustā turpinās centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu apsekošanu, pielietojot metodi “dūmošana”.

Apsekošanas mērķis ir noteikt tehniski neatbilstošus cauruļvadus un plānot nepieciešamos remontdarbus un uzlabojumus tīklu ekspluatācijai.

Tuvākie apsekošanas darbi tiks uzsākti Mālu ielā (posmā no Ganību ielas līdz Ālandes ielai), Dārza ielā (posmā no Ālandes ielas līdz Rudbāržu ielai).

Ja apsekošanas pasākumi pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvados skars kanalizācijas pievadu no Jūsu īpašuma, tad Jūs tiksiet par to savlaicīgi informēti.