PAZIŅOJUMS

 

Publicēts 2022. gada 27. septembrī.

 

SIA „Liepājas ūdens” 2022. gada 26. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Salīdzinoši ar spēkā esošiem tarifiem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs no 01.12.2022.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,81 EUR/m3

0,98

EUR/m3

20,99

1,00

EUR/m3

2,04

Kanalizācija

1,05 EUR/m3

1,31

EUR/m3

24,76

1,35

EUR/m3

3,05

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri un ar 2023. gada 1. maiju. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem, lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt:

  • Liepāja, K. Valdemāra iela 12,
  • faksa Nr. 63423417,
  • e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Uzsākti darbi pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanā ūdenssaimniecības objektos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un Ventas ielā

Publicēts 2022.gada 19.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā. Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” maijā parakstīja līgumu “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

Šobrīd gan NAI, gan Ventas ielas objektos ir veikti elektroinstalācijas izbūves darbi no saules elektrostaciju plānotās uzstādīšanas vietas, līdz objektu centrālajai elektrosadales vietai.

 


ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022.gada 26.jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Kā jau ierasts, vasaras sezonā tiek uzsākti un veikti gan lieli, gan mazi būvdarbi, tai skaitā pievadu izbūve centralizētiem kanalizācijas cauruļvadiem.


SIA “Liepājas ūdens” saņem gada balvu “Zaļā izcilība 2022”

Publicēts 2022.gada 7.jūnijā

Šī gada 3. jūnijā SIA “Liepājas ūdens” Salaspils Nacionālā botāniskā dārzā saņēma balvu “Zaļā izcilība 2022” nominācijā “Zaļās izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”. Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā.

Latvijas Republikas Valsts vides dienests jau kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un tos, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja, kuri ar savu darbu ir pierādījuši, ka spēj būt izcili ne vien savā nozarē, bet arī attiecībā pret vides aizsardzību, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.


Ūdensapgādes speciālists – ietekmīgākais cilvēks pilsētā

Publicēts 2022.gada 2. jūnijā

 

«Kur rodas ūdens? Krānā.» Tīrs ūdens Latvijā ir tik pašsaprotams, ka mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies par ūdensapgādes kritiski nozīmīgo lomu sabiedrības un valsts drošībā.

Turpinot rūpēties par drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni un sakārtotu notekūdeņu sistēmu, nozarē arvien straujāk pieaug nepieciešamība pēc jauniem un izglītotiem speciālistiem. 

«Kas ir ietekmīgākais cilvēks pilsētā?» provokatīvi jautā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektors Sandis Dejus. Pareizā atbilde nav pilsētas mērs. Tie ir cilvēki, kuru ikdienas darbs ir rūpēties par it kā pavisam ikdienišķām lietām – ūdeni krānā, strādājošu, videi un cilvēku veselībai drošu notekūdeņu sistēmu.