SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizācijuliep ud-min

 

Publicēts 2023. gada 19. oktobrī

 

Laika periodā no 2017. gada līdz 2023. gadam SIA “Liepājas ūdens” realizēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta, Nr.5.3.1.0/16/I/010 (turpmāk - Projekts).

 

Projekta mērķis bija izbūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus, lai palielinātu centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un faktisko lietotāju skaitu Liepājas valstspilsētā. Projektā tika realizēti divi būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu: ekspluatācijā pieņemti 17 objekti, būvdarbi paveikti 59 ielās un ielu posmos, izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 11,4 km kopgarumā.

 


Veselības inspekcija atgādina kārtīgi notecināt ūdeni pēc ilgstošas prombūtnes

Publicēts 2023. gada 19. septembrī

Lai mazinātu iespēju inficēties ar legionelozi, atsākot lietot ūdeni pēc ilgstošas prombūtnes, nepieciešams kārtīgi notecināt gan auksto, gan karsto ūdeni, tā, lai aukstais ir spirdzinoši vēss, savukārt karstais izteikti karsts. Inspekcija vērš uzmanību, ka ūdeni būtiski tecināt tā, lai ūdenim tekot, neveidojas aerosols, tāpēc iesākumā ūdenskrāns atverams nedaudz un ūdenim ļauj tecēt lēnā plūsmā. Pēc tam ūdens plūsmu pakāpeniski, desmit minūšu  (10min) laikā, palielina līdz krāns atvērts pilnībā.


PAZIŅOJUMS!

Publicēts 2023. gada 21. augustā

SIA “Liepājas ūdens” 2023. gada augustā turpinās centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu apsekošanu, pielietojot metodi “dūmošana”.

Apsekošanas mērķis ir noteikt tehniski neatbilstošus cauruļvadus un plānot nepieciešamos remontdarbus un uzlabojumus tīklu ekspluatācijai.

Tuvākie apsekošanas darbi tiks uzsākti Mālu ielā (posmā no Ganību ielas līdz Ālandes ielai), Dārza ielā (posmā no Ālandes ielas līdz Rudbāržu ielai).

Ja apsekošanas pasākumi pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvados skars kanalizācijas pievadu no Jūsu īpašuma, tad Jūs tiksiet par to savlaicīgi informēti.

 


Aktuālā informācija par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtāmIMG-20230808-WA0004

Publicēts 2023. gada 14. augustā

Ir pabeigti darbi pie pirmās apvedlīnijas izbūves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, pa kuru apkārt sabrukušajam priekšattīrīšanas rezervuāram, tālāk uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi. Pavisam tādi cauruļvadi būs četri, katrs ar 60 cm diametru. Pārējo triju izbūve varētu prasīt vēl aptuveni mēnesi. Šis risinājums būs pagaidu variants, pietiekami drošs, lai varētu kalpot samērā ilgā laika periodā, līdz tiks izvērtēts un lemts par tālākām darbībām.


Aicinājums izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumuliepa ude-min

Publicēts 2023. gada 26. jūlijā

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamības augsto procentu, faktiski visiem Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ir jāizbūvē pievads un jāizmanto centralizētās kanalizācijas pakalpojums.