Saules elektrostaciju izbūve SIA “Liepājas ūdens” objektos pabeigtaS-paneli

2024. gada 12. februārī

Projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 (turpmāk Projekts) bija jāpabeidz līdz 2023. gada 31.decembrim.

Visi darbi tika paveikti jau pērnā gada novembrī. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kas novembrī veica pārbaudi Projekta īstenošanas vietās, atzina, ka viss, gan dokumentācija, gan darbi un Projekta īstenošana veikta rūpīgi un precīzi. To apliecina arī decembrī no CFLA saņemtā vēstule par to, ka Projekts pilnībā pabeigts atbilstoši visām prasībām.


SIA “Liepājas ūdens” rīko kustamas mantas (mutisku) izsoli

Izsoles priekšmets: automašīna VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. GO3950, 1.reģistrācijas datums 2006.gads.

Automašīnu var apskatīt: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00), iepriekš piezvanot uz tālruņa Nr. 29697822, kontaktpersona Māris Pūris.

Izsoles noteikumi.


SIA “Liepājas ūdens” rīko kustamas mantas (mutisku) izsoli

Izsoles priekšmets: automašīna VW LT35, valsts reģistrācijas Nr. GD8390, 1.reģistrācijas datums 2006.gads.

Automašīnu var apskatīt: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00), iepriekš piezvanot uz tālruņa Nr. 29697822, kontaktpersona Māris Pūris.

Izsoles noteikumi.

 


Informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

Publicēts 2023. gada 11. decembrī

liep uden

SIA “Liepājas ūdens” decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS) sāka reģistrēt jau 2019. gadā. Piecu gadu laikā SIA “Liepājas ūdens”, atbilstoši tās rīcībā esošai datu bāzei, ir reģistrējusi visas 310 Liepājas valstspilsētā esošās DKS. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par to, vai un kādas DKS tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi.

 


Mudināsim mājsaimniecības pieslēgties centralizētajām notekūdeņu savākšanas sistēmām

2023. gada 14. novembrī01-Lai tiri udeni soc posti

Nepietiekami attīrīti sadzīves notekūdeņi daudzviet Latvijā no decentralizētajām jeb privātajām kanalizācijas sistēmām ieplūst pazemes un virszemes ūdeņos, radot piesārņojumu, kas būtiski pasliktina ūdeņu kvalitāti. Kanalizācijas piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti tuvumā esošās akās, radot riskus veselībai. Latvijas Universitātes zinātnieku veiktais dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums piemāju akās Latvijā liecina, ka tikai 15,7 % pētīto aku ūdens nesatur ne Escherichia coli (zarnu nūjiņas), ne enterokokus, un ir atzīstams par drošu lietošanai bez iepriekšējas ūdens apstrādes. Notekūdeņu piesārņojuma ieplūšana virszemes ūdeņos – grāvjos, upēs, ezeros un tālāk jūrā, veicina ūdenstilpņu aizaugšanu, nabadzīgāka kļūst šādu ūdeņu fauna, tostarp zivju populācija, un izmainās ainava. Šādas vietas vairs nav tik pievilcīgas ne makšķerniekiem, ne atpūtniekiem.