Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija saņem Latvijas Republikas Saeimas atzinības rakstu par Ukrainas tautai sniegto atbalstusand-min

 

2023. gada 20. februārī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns pasniedza atzinības rakstus par personisku ieguldījumu atbalsta sniegšanā Ukrainas zemei un cilvēkiem cīņā pret Krievijas agresiju pilsoniskās sabiedrības un organizāciju pārstāvjiem. Arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (turpmāk – LŪKA) saņēma atzinību par Ukrainas tautai sniegto atbalstu.

 


Parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3S-paneli

Publicēts 2023. gada 11. janvārī

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Taupi” jaunā gada sākumā ir parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3.

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Taupi” piegādās un uzstādīs pašpatēriņa saules elektrostaciju otrā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā Alsungas ielā 30. Saules elektrostacijas jauda plānota 53 kW. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ir paredzēts novietot uz zemes. Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.

 


Laiks plānot pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai

20180216 151453

Publicēts 2023. gada 5. janvārī 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašniekiem 2023. gadā ir jāsasparojas! 

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma.

 

 


Decentralizētas kanalizācijas sistēmas Liepājā

Publicēts 2022. gada 7. decembrīkanal

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. SIA “Liepājas ūdens” ir apzinājusi DKS lietotājus, uzrunājusi to īpašniekus, cenšoties pārliecināt, ka sistēmas ir jāekspluatē atbilstoši prasībām - jānodrošina hermētiskums un to saturs regulāri jāizved, izmantojot Liepājas pilsētā reģistrēta asenizatora pakalpojumu. Tāpat iedzīvotāji tika aicināti rast iespēju un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus centralizētajām sistēmām. Esam pateicīgi visiem, kuri to izdarīja un noslēdza līgumu ar SIA “Liepājas ūdens” par kvalitatīvu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.


Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšana SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības objektos

Publicēts 2022. gada 14. novembrī

 

 

Turpinās darbi šā gada maijā starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” parakstītā līguma “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1 ietvaros. Līguma darbu izpilde notiek atbilstoši plānotam laika grafikam, neskatoties uz dažādiem neparedzētiem apstākļiem, ko ir izsaukusi politiskā situācija pasaulē. SIA “Saules enerģijas ieleja” ir izdevies veiksmīgi sakomplektēt visas nepieciešamās iekārtas un materiālus saules elektrostacijām un veikt piegādes līgumā noteiktajos termiņos.