Aktuālā informācija par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtāmIMG-20230808-WA0004

Publicēts 2023. gada 14. augustā

Ir pabeigti darbi pie pirmās apvedlīnijas izbūves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, pa kuru apkārt sabrukušajam priekšattīrīšanas rezervuāram, tālāk uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi. Pavisam tādi cauruļvadi būs četri, katrs ar 60 cm diametru. Pārējo triju izbūve varētu prasīt vēl aptuveni mēnesi. Šis risinājums būs pagaidu variants, pietiekami drošs, lai varētu kalpot samērā ilgā laika periodā, līdz tiks izvērtēts un lemts par tālākām darbībām.


Aicinājums izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumuliepa ude-min

Publicēts 2023. gada 26. jūlijā

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamības augsto procentu, faktiski visiem Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ir jāizbūvē pievads un jāizmanto centralizētās kanalizācijas pakalpojums.

 


Saules elektrostaciju izbūve SIA “Liepājas ūdens” objektos tuvojas noslēgumam

Publicēts 2023. gada 20. jūlijā
S-paneli_2.jpg

Projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” realizācijai, ar uzņēmējiem tika noslēgti trīs līgumi. Divas saules elektrostacijas uzsāks darbu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 - viena ar kopējo jaudu 105 kilovati, otra ar to kopējo jaudu 115 kilovati, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar kopējo jaudu 77 kilovati un viena Alsungas ielā 30 ar jaudu 53 kilovati.


PAZIŅOJUMS!

Publicēts 2023. gada 5. jūlijā

SIA “Liepājas ūdens” 2023. gada jūlijā turpinās centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu apsekošanu, pielietojot metodi “dūmošana”.

Apsekošanas mērķis ir noteikt tehniski neatbilstošus cauruļvadus un plānot nepieciešamos remontdarbus un uzlabojumus tīklu ekspluatācijai.

Tuvākie apsekošanas darbi tiks uzsākti Kaļķu ielā (posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai), Ķieģeļu ielā ielā (posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai un posmā no Ālandes ielas līdz Rudbāržu ielai), un Zirņu ielā (posmā no Kaļķu ielas līdz Mālu ielai).

Ja apsekošanas pasākumi pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvados skars kanalizācijas pievadu no Jūsu īpašuma, tad Jūs tiksiet par to savlaicīgi informēti.

 


Veiksmīgi noslēgusies Baltijas valstu
ūdenssaimniecību konference

B-130 websize

2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisinājās ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference “Baltic Water Works Conference 2023” (turpmāk – konference), kas šogad pulcēja vairāk nekā 200 svarīgāko cilvēku pilsētās no Baltijas valstīm, Lielbritānijas, Polijas, Ukrainas, Dānijas, Nīderlandes un Somijas. Visas dienas garumā ikvienam klausītājam bija iespēja uzzināt vairāk par ūdenssaimniecības nozares aktualitātēm un labajām praksēm.