Aktuālā informācija par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Publicēts 2023. gada 14. augustā

Ir pabeigti darbi pie pirmās apvedlīnijas izbūves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, pa kuru apkārt sabrukušajam priekšattīrīšanas rezervuāram, tālāk uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi. Pavisam tādi cauruļvadi būs četri, katrs ar 60 cm diametru. Pārējo triju izbūve varētu prasīt vēl aptuveni mēnesi. Šis risinājums būs pagaidu variants, pietiekami drošs, lai varētu kalpot samērā ilgā laika periodā, līdz tiks izvērtēts un lemts par tālākām darbībām.

Jūlija beigās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās sabrukusi pirmsattīrīšanas rezervuāra siena bija daļa no rezervuāra, kas bija paredzēts papildu aerācijai, lai samazinātu sērūdeņradi notekūdeņos. Šobrīd šī papildus attīrīšana nenotiks, bet tas neatstās nekādu iespaidu uz notekūdeņu kvalitāti, kas izplūdīs jūrā. Pamatā šis process ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai pasargātu attīrīšanas iekārtas, jo sērūdeņradis ir agresīvs savienojums.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieku veiktajā ekspertīzē secināts, ka Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijā nav vainojama dzelzsbetona nepietiekamā cietība vai tā mehāniskā noturība. Lai saprastu īstos iemeslus avārijai, RTU Ēku un inženierbūvju zinātniskajā laboratorijā turpinās krietni apjomīgāka ekspertīze.

"Liepājas ūdens" saka lielu paldies "Būvmehanizācijas" darbiniekiem, AS "UPB" par operatīvo palīdzību būvdarbos, kā arī visiem mūsu pašu darbiniekiem par pašaizliedzīgu darbu, strādājot, neskaitot stundas, lai pēc iesējas ātrāk varētu novērst avārijas sekas.

IMG-20230808-WA0004IMG-20230808-WA0005IMG-20230808-WA0007IMG-20230808-WA0013

IMG-20230808-WA0010IMG-20230808-WA0009IMG-20230808-WA0008