SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs sveic liepājniekus Pasaules ūdens dienā!

22. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens diena! Katru gadu Pasaules Ūdens dienai tiek izvēlēta kāda noteikta tēma. Šogad tās mērķis ir veicināt pārmaiņas, lai ātrāk atrisinātu ūdens resursu un sanitārijas krīzi. Tā ietekmē ikvienu, tāpēc katrs varam veicināt situācijas uzlabošanos, mainot ūdens lietošanas paradumus savā dzīvē.

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Liepāja var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – dzīvojam unikālā vietā – starp ezeru un jūru! Mums netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens. Mēs, Liepājas ūdens kolektīvs, rūpējamies par to, lai katra liepājnieka mājā ik dienas būtu tīrs, garšīgs dzeramais ūdens no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un atbilstoši savākti, novadīti un attīrīti sadzīves kanalizācijas ūdeņi, tādējādi saudzējot vidi un padarot dzīvi ērtu un patīkamu.

 

 

Ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies, kad esam izmantojuši savām vajadzībām.

 

Šajā dienā gribam teikt paldies visiem, kas novērtē šo brīnumaino, dabas doto velti. Liepājnieki, dzerat ūdeni droši no krāna – mūsu ūdens ir gan garšīgs, gan vērtīgs!


Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija saņem Latvijas Republikas Saeimas atzinības rakstu par Ukrainas tautai sniegto atbalstusand-min

 

2023. gada 20. februārī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns pasniedza atzinības rakstus par personisku ieguldījumu atbalsta sniegšanā Ukrainas zemei un cilvēkiem cīņā pret Krievijas agresiju pilsoniskās sabiedrības un organizāciju pārstāvjiem. Arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (turpmāk – LŪKA) saņēma atzinību par Ukrainas tautai sniegto atbalstu.

 


Parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3S-paneli

Publicēts 2023. gada 11. janvārī

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Taupi” jaunā gada sākumā ir parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3.

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Taupi” piegādās un uzstādīs pašpatēriņa saules elektrostaciju otrā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā Alsungas ielā 30. Saules elektrostacijas jauda plānota 53 kW. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ir paredzēts novietot uz zemes. Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.

 


Laiks plānot pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai

20180216 151453

Publicēts 2023. gada 5. janvārī 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašniekiem 2023. gadā ir jāsasparojas! 

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma.

 

 


Decentralizētas kanalizācijas sistēmas Liepājā

Publicēts 2022. gada 7. decembrīkanal

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. SIA “Liepājas ūdens” ir apzinājusi DKS lietotājus, uzrunājusi to īpašniekus, cenšoties pārliecināt, ka sistēmas ir jāekspluatē atbilstoši prasībām - jānodrošina hermētiskums un to saturs regulāri jāizved, izmantojot Liepājas pilsētā reģistrēta asenizatora pakalpojumu. Tāpat iedzīvotāji tika aicināti rast iespēju un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus centralizētajām sistēmām. Esam pateicīgi visiem, kuri to izdarīja un noslēdza līgumu ar SIA “Liepājas ūdens” par kvalitatīvu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.