Uzsākti darbi pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanā ūdenssaimniecības objektos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un Ventas ielā

Publicēts 2022.gada 19.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā. Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” maijā parakstīja līgumu “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

Šobrīd gan NAI, gan Ventas ielas objektos ir veikti elektroinstalācijas izbūves darbi no saules elektrostaciju plānotās uzstādīšanas vietas, līdz objektu centrālajai elektrosadales vietai.

 


ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022.gada 26.jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Kā jau ierasts, vasaras sezonā tiek uzsākti un veikti gan lieli, gan mazi būvdarbi, tai skaitā pievadu izbūve centralizētiem kanalizācijas cauruļvadiem.


SIA “Liepājas ūdens” saņem gada balvu “Zaļā izcilība 2022”

Publicēts 2022.gada 7.jūnijā

Šī gada 3. jūnijā SIA “Liepājas ūdens” Salaspils Nacionālā botāniskā dārzā saņēma balvu “Zaļā izcilība 2022” nominācijā “Zaļās izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”. Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā.

Latvijas Republikas Valsts vides dienests jau kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un tos, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja, kuri ar savu darbu ir pierādījuši, ka spēj būt izcili ne vien savā nozarē, bet arī attiecībā pret vides aizsardzību, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.


Ūdensapgādes speciālists – ietekmīgākais cilvēks pilsētā

Publicēts 2022.gada 2. jūnijā

 

«Kur rodas ūdens? Krānā.» Tīrs ūdens Latvijā ir tik pašsaprotams, ka mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies par ūdensapgādes kritiski nozīmīgo lomu sabiedrības un valsts drošībā.

Turpinot rūpēties par drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni un sakārtotu notekūdeņu sistēmu, nozarē arvien straujāk pieaug nepieciešamība pēc jauniem un izglītotiem speciālistiem. 

«Kas ir ietekmīgākais cilvēks pilsētā?» provokatīvi jautā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektors Sandis Dejus. Pareizā atbilde nav pilsētas mērs. Tie ir cilvēki, kuru ikdienas darbs ir rūpēties par it kā pavisam ikdienišķām lietām – ūdeni krānā, strādājošu, videi un cilvēku veselībai drošu notekūdeņu sistēmu.


Vēsture un māksla vienuviet – sezonu sāks Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidence

Publicēts 2022.gada 26.maijā

 

Jau trešo gadu liepājnieki un tās viesi vasaras sezonā par savu interesanto vietu galamērķi varēs izvēlēties Karostas ūdenstorņa apmeklējumu – lai iepazītu vēsturisko arhitektūru, kā arī ieskatītos profesionālu mākslinieku ikdienas darbā un baudītu viņu līdzatvesto darbu izstādi.

Turpinot Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidences uzsākto kursu – piesaistīt rezidencei augstākās klases māksliniekus – šogad tās kurators Egons Peršēvics uz Liepāju ir aicinājis gleznotājus, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējus Veroniku Frolovu un Reini Liepu.

Veronika Frolova ir latviešu mākslas vides vislabāk glabātais noslēpums – spēcīga gleznotāja, kas savos darbos koncentrējas uz abstraktu ķermeņu materialitātes tēlojumu. Viņa strādā gan glezniecības, gan ogles zīmējuma medijos.

Reinis Liepa savukārt ir izcils gleznotājs un kā pats saka: “primāri jau zīmētājs”. Reinis ilgu laiku jaunajiem māksliniekiem pasniedz zīmēšanu un ir viens no pieprasītākajiem zīmēšanas pasniedzējiem Latvijā. Glezniecībā viņš risina dažādu motīvu dialogus ar nelieliem spilgtiem krāsu akcentiem, kas bieži vien tiek nostatīti pret gaišu fonu.