Decentralizētas kanalizācijas sistēmas Liepājā

Publicēts 2022. gada 7. decembrīkanal

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. SIA “Liepājas ūdens” ir apzinājusi DKS lietotājus, uzrunājusi to īpašniekus, cenšoties pārliecināt, ka sistēmas ir jāekspluatē atbilstoši prasībām - jānodrošina hermētiskums un to saturs regulāri jāizved, izmantojot Liepājas pilsētā reģistrēta asenizatora pakalpojumu. Tāpat iedzīvotāji tika aicināti rast iespēju un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus centralizētajām sistēmām. Esam pateicīgi visiem, kuri to izdarīja un noslēdza līgumu ar SIA “Liepājas ūdens” par kvalitatīvu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.


Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšana SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības objektos

Publicēts 2022. gada 14. novembrī

 

 

Turpinās darbi šā gada maijā starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” parakstītā līguma “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1 ietvaros. Līguma darbu izpilde notiek atbilstoši plānotam laika grafikam, neskatoties uz dažādiem neparedzētiem apstākļiem, ko ir izsaukusi politiskā situācija pasaulē. SIA “Saules enerģijas ieleja” ir izdevies veiksmīgi sakomplektēt visas nepieciešamās iekārtas un materiālus saules elektrostacijām un veikt piegādes līgumā noteiktajos termiņos.

 

 


Komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) rādījumus par patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāpaziņo BALSS PASTKASTĪTĒ telefona numurs 634 849 78 

lu-1

Publicēts 2022. gada 10. novembrī

SIA “Liepājas ūdens” ir izveidojusi atsevišķu BALSS PASTKASTĪTI, kurā Abonenti, zvanot pa tālruņa numuru 63484978 varēs noziņot komercuzskaites mēraparātu rādījumus par patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

BALSS PASTKASTĪTE būs atvērta no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam.

 

 


Lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu

 Publicēts 2022. gada 27. oktobrī

 Jau ziņots, ka 2022. gada septembrī SIA “Liepājas ūdens” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājis, ka tas ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Tādējādi, ar 20.10.2022. Regulatora Padomes lēmumu Nr.229 noteikts, ka:

 

no 2022. gada 1.decembra

Ūdensapgāde   0,90 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija       1,18 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa).

no 2023. gada 1.maija

Ūdensapgāde   0,99 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija       1,34 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa).

 


AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022. gada 12. oktobrī

SIA "Liepājas ūdens" atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.