Decentralizētas kanalizācijas sistēmas Liepājā

Publicēts 2022. gada 7. decembrī
kanal

 

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. SIA “Liepājas ūdens” ir apzinājusi DKS lietotājus, uzrunājusi to īpašniekus, cenšoties pārliecināt, ka sistēmas ir jāekspluatē atbilstoši prasībām - jānodrošina hermētiskums un to saturs regulāri jāizved, izmantojot Liepājas pilsētā reģistrēta asenizatora pakalpojumu. Tāpat iedzīvotāji tika aicināti rast iespēju un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus centralizētajām sistēmām. Esam pateicīgi visiem, kuri to izdarīja un noslēdza līgumu ar SIA “Liepājas ūdens” par kvalitatīvu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

 

Atbildot uz jautājumu, kādā stāvoklī Liepājā kopumā šobrīd ir DKS, jāsaka, ka lielākā daļa sistēmu nav atbilstošas – tās nav hermētiskas, tās netiek regulāri izvestas, tās turpina piesārņot vidi un izplatīt smakas. Vairumā gadījumu apsaimniekošana faktiski nav nekāda. Labie piemēri, kad sistēmas tiek ekspluatētas atbilstoši prasībām, sastopami reti.
Iespējas, kā sakārtot DKS, ir dažādas, atsevišķos gadījumos pietiktu ar hermētiskuma nodrošinājumu. Taču, ņemot vērā sistēmas stāvokli, investīciju apjoms DKS sakārtošanai var būt ļoti dažāds, sākot no vairākiem simtiem līdz pat tūkstošiem eiro. Lētākais ilgtermiņa risinājums būtu pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tas būtu ilgtspējīgākais un ekonomiskākais risinājums. Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem.


Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašniekam līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot gadījumu, ja DKS ir nodrošināts hermētiskums un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām.


Attiecīgi saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.


Varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks, lai kopīgi ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem pārrunātu pievada izbūves iespējas un pavasarī, kad laika apstākļi uzlabosies un kļūs piemērotāki būvdarbu izpildei, izbūvēt kanalizācijas pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

Papildu informāciju varat saņemt zvanot pa telefonu 63422318 vai rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..