Komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) rādījumus par  patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāpaziņo BALSS PASTKASTĪTĒ telefona numurs 634 849 78

 

SIA “Liepājas ūdens” ir izveidojusi atsevišķu BALSS PASTKASTĪTI, kurā Abonenti, zvanot pa tālruņa numuru 63484978 varēs noziņot komercuzskaites mēraparātu rādījumus par patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

BALSS PASTKASTĪTE būs atvērta no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam.

 

 

Lūdzam Abonentus ievērot ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumos noteiktos ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanas termiņus. Katram Abonentam tie ir atšķirīgi.

Tie Abonenti, kas skaitītāju rādījumus iesniedz elektroniskajā pastā, var nemainīt rādījumu paziņošanas kārtību vai arī izmantot BALSS PASTKASTĪTI rādījumu paziņošanai.

Abonentus, kuri vēlas turpmāk rēķinus saņemt elektroniskajā pastā, lūdzam nosūtīt iesniegumu e-pastā vai sazināties ar Abonentu daļu pa tālruņa numuru 63484977.

 

Jebkādu neskaidrību gadījumā, kas attiecas uz līgumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, komercuzskaites mēraparātu rādījumu paziņošanu vai izrakstītajiem rēķiniem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lūdzam zvanīt uz SIA “Liepājas ūdens” Abonentu daļu, tālrunis 634 84977.