AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022. gada 12. oktobrī

SIA "Liepājas ūdens" atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.


 Elektroenerģijas cenas un ūdenssaimniecības pakalpojumi

Publicēts 2022. gada 27. septembrī

SIA “Liepājas ūdens”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, strauji pieaug izmaksas. Sākot ar 2021. gada 4. ceturksni, “Liepājas ūdens” ir spiests pirkt elektroenerģiju par biržas cenu, jo tirgotāji, sakarā ar to, ka biržas cena ir neprognozējama, nav gatavs piedāvāt fiksētu cenu. Biržas cena nemitīgi pieaug.

 

Lielu daļu uzņēmuma izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju – elektrība nepieciešama gan ūdensgūtvēs, iegūstot ūdeni no zemes dzīlēm un novadot to tālāk pie patērētājiem, gan savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.


 

PAZIŅOJUMS

 

Publicēts 2022. gada 27. septembrī.

 

SIA „Liepājas ūdens” 2022. gada 26. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Salīdzinoši ar spēkā esošiem tarifiem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs no 01.12.2022.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,81 EUR/m3

0,98

EUR/m3

20,99

1,00

EUR/m3

2,04

Kanalizācija

1,05 EUR/m3

1,31

EUR/m3

24,76

1,35

EUR/m3

3,05

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri un ar 2023. gada 1. maiju. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem, lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt:

  • Liepāja, K. Valdemāra iela 12,
  • faksa Nr. 63423417,
  • e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Uzsākti darbi pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanā ūdenssaimniecības objektos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un Ventas ielā

Publicēts 2022.gada 19.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā. Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” maijā parakstīja līgumu “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

Šobrīd gan NAI, gan Ventas ielas objektos ir veikti elektroinstalācijas izbūves darbi no saules elektrostaciju plānotās uzstādīšanas vietas, līdz objektu centrālajai elektrosadales vietai.

 


ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022.gada 26.jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Kā jau ierasts, vasaras sezonā tiek uzsākti un veikti gan lieli, gan mazi būvdarbi, tai skaitā pievadu izbūve centralizētiem kanalizācijas cauruļvadiem.