Uzsākti darbi pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanā ūdenssaimniecības objektos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un Ventas ielā

Publicēts 2022.gada 19.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā. Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” maijā parakstīja līgumu “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

Šobrīd gan NAI, gan Ventas ielas objektos ir veikti elektroinstalācijas izbūves darbi no saules elektrostaciju plānotās uzstādīšanas vietas, līdz objektu centrālajai elektrosadales vietai.

Šonedēļ objektā Ventas 11/17, kur atrodas SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes nozare, ieguldītie elektrokabeļi tika pievienoti centralizētajiem elektroapgādes tīkliem. Lai to īstenotu, ūdenssaimniecības objektam bija nepieciešams pilnībā pārtraukt elektropadevi. Tāpēc, lai līdz minimumam samazinātu neērtības, ko varētu radīt strāvas pārtraukums un attiecīgi arī sūkņu darbības apturēšana, šie darbi tika veikti nakts laikā. Darbu gaita un izpildes laiks tika rūpīgi izplānoti, lai netiktu pārtraukti ūdensapgādes pakalpojumi Liepājas pilsētai. Tā kā dzeramā ūdens pieprasījums nakts laikā ir neliels, šo apjomu minēto darbu laikā pilnībā nodrošināja no otrā pacēluma sūkņu stacijas Alsungas ielā. Darbi notika saskaņā ar rūpīgi izstrādāto plānu un ūdensapgādes pārtraukumi pilsētai netika radīti.

No saules elektrostacijām saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības iekārtu darbībai nepieciešamo pašpatēriņa enerģijas apjomu un visa saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā. Tas ļaus SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās elektrosistēmas.

Saules enerģijas tehnoloģijas kļūst arvien pieejamākas gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. SIA “Liepājas ūdens” savā darbībā vienmēr kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi jaunu inovatīvu risinājumu ieviešanu ikdienas darbā. Ejam līdzi laikam un pielietojam jaunas tehnoloģijas gan, lai Liepājas iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvākus pakalpojumus, gan lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

 


Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai