Ņemot vērā to, ka, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, elektroenerģijas izmaksas ir pieaugušas 2,65 reizes, atbilstoši metodikai, tika aprēķināti jauni tarifi, kuros ir izmainīta tikai viena pozīcija – elektroenerģijas izmaksas. Tika aprēķināti divi tarifi: viens, kas varētu stāties spēkā 01.12.2022. un otrs, kas varētu stāties spēkā no 01.05.2023.

 

Esošie tarifi, kas ir 0,81 EUR/m3 un 1,01 EUR/m3, un vēlamie tarifi tika aprēķināti, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku.

 

Divi tarifi aprēķināti, jo valdība ir pieņēmusi lēmumu par obligātās iepirkuma komponentes nepielietošanu. Tāpat ir pieņemts lēmums par sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, kas ir sadales operatora AS “Sadales tīkls” izmaksas, līdz 30.04.2023. Tādējādi no 01.05.2023. uzņēmumam būs jāmaksā arī sadales pakalpojumu izdevumi.

Līdz arto tarifi aprēķināti, ņemot vērā Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumu.

 

Domājot par elektroenerģijas izmaksu samazināšanu, SIA “Liepājas ūdens” jau ir uzstādījis divas pašpatēriņa saules elektrostacijas. Šo pasākumu rezultātā saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko procesu nodrošināšanā un ūdensapgādes sūkņu stacijas darbībai. Attiecīgi ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tomēr šo elektrostaciju atļautā jauda sedz tikai daļu no vajadzīgā patēriņa. Arī šobrīd esam uzsākuši jaunu projektu par divu pašpatēriņa saules elektrostaciju uzstādīšanu. Vienu no tām ar kopējo jaudu no 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu no 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17.