“Ū vitamīns” uzņem apgriezienus

Publicēts: 2019.gada 23.oktobrī

 

Iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji 17.oktobrī Liepājā uzsāka semināru/izglītojošo nodarbību ciklu par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē un krāna ūdens lietošanas paradumiem. Semināri/nodarbības notiks arī izglītības un pašvaldības iestādēs Daugavpilī, Jelgavā un Dobelē.

Šī gada 11.septembrī biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu par projekta ‘’Ū-vitamīns” (projekta Nr.1-08/63/2019) īstenošanu. Pateicoties Fonda finansiālajam atbalstam (90% no projekta kopējām izmaksām tiek segtas no budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”), biedrība kopīgi ar iniciatīvas domubiedriem šoruden īsteno vērienīgu kampaņu, lai:

-veicinātu dzeramā ūdens pieejamību publiskās un izglītības iestādēs un kliedētu mītus par dzeramā ūdens kvalitāti ūdensapgādes sistēmās;

-veicinātu “krāna” ūdens lietošanas tradīcijas, samazinot radīto atkritumu daudzumu, kas rodas fasēta ūdens izmantošanas gadījumā.


Kolēģi no ūdenssaimniecības uzņēmumiem pulcējas notekūdens attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar saules elektrostaciju 

Publicēts:2019. gada 22.oktobrī

 

Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās bija sabraukuši vairāk kā 50 vadītāji un speciālisti no 15 Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, lai klātienē apskatītos un detalizētāk iepazītos ar saules elektrostaciju. Kolēģiem stāstījām un rādījām, kāda ir mūsu pieredze šī projekta īstenošanā.

Notekūdens attīrīšanas iekārtās ir ieviesta pašpatēriņa saules elektrostacija ar kopējo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Saules elektrostacijas saražotā enerģija, apmēram 80 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.


Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2019.gada 9.oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

2019. gada septembra beigās un oktobra sākumā ekspluatācijā ir pieņemti divi būvobjekti un tie ir - kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī, kā arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.


Uzaicinājums uz semināru par fasētā dzeramā ūdens aizstāšanas iespējām ar “krāna” ūdeni

Publicēts: 2019.gada 24.septembrī

 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” aicina Jūsu institūcijas pārstāvjus uz projekta “Ū-vitamīns” (projekta reģ.Nr.1-08/63/2019) ietvaros rīkoto bezmaksas semināru, kurā tiks apspriesti tādi jautājumi kā

-dzeramā ūdens lietošanas no “krāna” mīti un patiesības,

-“krāna” ūdens popularizēšana, aizstājot fasētā ūdens lietošanu,

-“krāna” ūdens pieejamības publiskās vietās, tai skaitā arī skolās un pašvaldības iestādēs, nodrošināšana jeb ūdens strūklaku izvietošanas iespējas. Semināra gaitā notiks ūdens strūklaku iespējamo risinājumu demonstrācija.

Tīrs dzeramais ūdens ir Latvijas bagātība, taču iedzīvotāji bieži to nenovērtē!

Domubiedru grupa (biedrības biedri sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratoriju un “Innocent Cafe”) projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi semināru ciklu, lai tādejādi uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu. Semināru mērķis ir vērst pašvaldības un publisko iestāžu uzmanību uz saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un to radītajām izmaksām, kā arī informēt par iespējamiem risinājumiem fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna ūdeni”. Tādējādi samazinot gan uzņēmumu un iestāžu izdevumus, gan to saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu.

Semināru cikla ietvaros 2019.gada 18.oktobrī plkst.13:00 Ū-vitamīns viesosies SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” telpās Kr.Valdemāra ielā 12, Liepājā.

Jautājumu gadījumā laipni aicināti vērsties pie Dr.sc.ing. Sanda Dejus, tālrunis 26591517.

Semināra dalībniekus, norādot dalībnieku skaitu un pārstāvēto institūciju, aicinām pieteikt līdz š.g. 16.oktobrim plkst.10:00, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Pielikumā: Semināra darba kārtība (atvērt šeit)


Nedēļas nogales pasākumi Karostā

Publicēts: 2019.gada 24.septembrī

 

Industriālā mantojuma dienu ietvaros 28. un 29. septembrī apmeklētājiem būs atvērts Karostas ūdenstornis. Tornī notiks gida vadītas ekskursijas sestdien un svētdien pulksten 12 un 14 . Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīties ar Karostas ūdenstorņa vēsturi, Liepājas ūdensapgādi, apskatīt senus ūdens saimniecības eksponātus un foto izstādi par citiem Liepājas industriālā mantojuma objektiem. Kā zināms, Karostas ūdenstornim bijusi svarīga loma Latvijas Brīvības cīņu notikumos. No torņa ticis signalizēts sabiedroto kuģiem, kas stāvēja reidā un sniedza nozīmīgu atbalstu Liepājas aizstāvjiem. Ekskursija Karostas ūdenstornī būs bez maksas.