SIA “Liepājas ūdens” ekspluatē saules elektrostacijas

Publicēts 2022.gada 25. janvārī

 

SIA “Liepājas ūdens” jau kopš 2018. gada ekspluatē divas saules elektrostacijas, kas, ņemot vērā šī brīža elektroenerģijas cenu kāpumu, ir bijis tālredzīgs lēmums, apliecinot uzņēmuma spēju raudzīties nākotnē, veiksmīgi plānot, attīstīt un ieviest viedus projektus. Viena no saules elektrostacijām ir uzstādīta Alsungas ielā 30, bet otra, kuras būvniecību pabeidza 2019. gadā, tiek ekspluatēta Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33.

 

Saules elektrostaciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā izbūvēja, realizējot investīciju projektu “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” Nr. EKII-3/1”. Projekts tika realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”, kā arī Vides investīciju fonda 2018. gada 21. decembra lēmumu Nr.3/1.

 

Projekta kopējās izmaksas bija EUR 79 265,27, no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums EUR 55 485,69 un SIA “Liepājas ūdens” līdzekļi – EUR 23 779,58. Saskaņā ar projektu saules elektrostacijai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar uzstādīto jaudu 75,52 kW bija plānots saražot elektroenerģiju 80,250 MWh gadā un panākt izmešu samazinājumu vismaz 8,546 tonnas CO2 gadā. Pēc divu gadu ekspluatācijas varam novērtēt, cik projekts ir bijis veiksmīgs un cik efektīvi strādā saules elektrostacijas.

 

Saskaņā ar datiem 2020. gadā saules stacija saražoja elektroenerģiju 85,789 MWh un attiecīgi panākts CO2 izmešu samazinājums 9,352 tonnas gadā, bet 2021. gadā elektroenerģija saražota 84,363 MWh apjomā un CO2 izmešu samazinājums - 9,174 tonnas gadā. Kā liecina dati, tad saules elektrostacija strādā, pārsniedzot teorētiski aprēķinātos saražotās elektroenerģijas apjomus.

 

Saules elektrostacijas ir veiksmīgs risinājums, lai mazinātu iepirktās elektroenerģijas patēriņu no centralizētās energoapgādes sistēmas un samazinātu uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām.

 

SIA “Liepājas ūdens” nav apstājusies pie sasniegtā un cer turpināt attīstīt projektus, lai samazinātu iepirktās elektroenerģijas apjomu, uzstādot saules elektrostacijas. 2021. gada beigās uzņēmums Centrālai finanšu un līguma aģentūrai iesniedza projektu “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”. Projektu plānots realizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifikā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskas situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” un tā izvērtēšana tiks pabeigta 2022. gada martā. Tad arī uzzināsim – vai varēsim uzsākt investīciju projekta realizāciju un uzstādīt divas saules elektrostacijas 2022-2023. gadā.