Parakstīts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003” īstenošanu

Publicēts 2022.gada 16.maijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

2022. gada 6. maijā starp SIA “Liepājas ūdens” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003” īstenošanu.

 

Projektu plānots realizēt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, piektā atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

Projekta mērķis

  1. Samazināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas rezultātā radušās siltumnīcefekta emisijas.
  2. Samazināt SIA ‘Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un pakalpojumu tarifa kāpumu.

Projekta apjomā ir paredzēta divu pašpatēriņa saules elektrostaciju piegāde ar uzstādīšanu. Vienu no tām ar kopējo jaudu no 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu no 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17.

Projekta īstenošanas periods ir plānots no 2022. gada 2. ceturkšņa līdz 2023. gada 4. ceturksnim.