DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU APSAIMNIEKOŠANA LIEPĀJĀ

Publicēts: 2019.gada 19.decembrī

 

SIA “Liepājas ūdens” šī gada 1. jūlijā uzsāka Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu - septiķu, notekūdeņu krājtvertņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu reģistrāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju.

Pēc pusgada darba jau varam atskatīties un novērtēt, kā mums ir veicies un kāda ir situācija Liepājas pilsētā.

Apsekotas 70 decentralizētās kanalizācijas sistēmas, galvenokārt tajos īpašumos, kuriem piegulošajā ielā atrodas centralizētie kanalizācija cauruļvadi un, tātad, to īpašniekiem ir dotas visas iespējas izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. Ir arī otra iespēja, ko var izmantot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu – novadīt notekūdeņus hermētiskās krājtvertnēs un tās regulāri izvest, lai nepieļautu vides piesārņošanu ar notekūdeņiem.

Taču tā nenotiek! No septiņdesmit apsekotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām tikai vienā īpašumā ir izbūvēta vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, vienā kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti septiķī, 11 īpašumos tiek ekspluatētas hermētiskas krājtvertnes, bet pārējās 57 decentralizētās kanalizācijas sistēmas bija nehermētiskas krājtvertnes! Un tas nozīmē, ka notiek regulāra un apjomīga gruntsūdeņu piesārņošana!


SIA “Liepājas ūdens” aicina iestādes un pašvaldības uzņēmumus uz semināru par fasētā dzeramā ūdens aizstāšanas iespējām ar “krāna” ūdeni

Publicēts: 2019.gada 23.oktobrī

 

SIA “Liepājas ūdens” kopā ar domubiedru grupu (LŪKA, Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratoriju un “Innocent Cafe”) projekta “Ū-vitamīns” ietvaros rīkoja semināru, lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andis Dejus klātesošiem vēlreiz apliecināja, ka liepājnieki ūdeni no krāna var dzert droši, tas tiek ne tikai rūpīgi kontrolēts mūsu centrālā testēšanas laboratorija, bet arī lolots un sargāts visā tā garajā ceļā no dziļurbumu akas līdz pat patērētājam, ir garšīgs un pieejams teju visiem.


“Ū vitamīns” uzņem apgriezienus

Publicēts: 2019.gada 23.oktobrī

 

Iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji 17.oktobrī Liepājā uzsāka semināru/izglītojošo nodarbību ciklu par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē un krāna ūdens lietošanas paradumiem. Semināri/nodarbības notiks arī izglītības un pašvaldības iestādēs Daugavpilī, Jelgavā un Dobelē.

Šī gada 11.septembrī biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu par projekta ‘’Ū-vitamīns” (projekta Nr.1-08/63/2019) īstenošanu. Pateicoties Fonda finansiālajam atbalstam (90% no projekta kopējām izmaksām tiek segtas no budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”), biedrība kopīgi ar iniciatīvas domubiedriem šoruden īsteno vērienīgu kampaņu, lai:

-veicinātu dzeramā ūdens pieejamību publiskās un izglītības iestādēs un kliedētu mītus par dzeramā ūdens kvalitāti ūdensapgādes sistēmās;

-veicinātu “krāna” ūdens lietošanas tradīcijas, samazinot radīto atkritumu daudzumu, kas rodas fasēta ūdens izmantošanas gadījumā.


Kolēģi no ūdenssaimniecības uzņēmumiem pulcējas notekūdens attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar saules elektrostaciju 

Publicēts:2019. gada 22.oktobrī

 

Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās bija sabraukuši vairāk kā 50 vadītāji un speciālisti no 15 Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, lai klātienē apskatītos un detalizētāk iepazītos ar saules elektrostaciju. Kolēģiem stāstījām un rādījām, kāda ir mūsu pieredze šī projekta īstenošanā.

Notekūdens attīrīšanas iekārtās ir ieviesta pašpatēriņa saules elektrostacija ar kopējo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Saules elektrostacijas saražotā enerģija, apmēram 80 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.


Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2019.gada 9.oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

2019. gada septembra beigās un oktobra sākumā ekspluatācijā ir pieņemti divi būvobjekti un tie ir - kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī, kā arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.