Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2019.gada 9.oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

2019. gada septembra beigās un oktobra sākumā ekspluatācijā ir pieņemti divi būvobjekti un tie ir - kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī, kā arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.


Uzaicinājums uz semināru par fasētā dzeramā ūdens aizstāšanas iespējām ar “krāna” ūdeni

Publicēts: 2019.gada 24.septembrī

 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” aicina Jūsu institūcijas pārstāvjus uz projekta “Ū-vitamīns” (projekta reģ.Nr.1-08/63/2019) ietvaros rīkoto bezmaksas semināru, kurā tiks apspriesti tādi jautājumi kā

-dzeramā ūdens lietošanas no “krāna” mīti un patiesības,

-“krāna” ūdens popularizēšana, aizstājot fasētā ūdens lietošanu,

-“krāna” ūdens pieejamības publiskās vietās, tai skaitā arī skolās un pašvaldības iestādēs, nodrošināšana jeb ūdens strūklaku izvietošanas iespējas. Semināra gaitā notiks ūdens strūklaku iespējamo risinājumu demonstrācija.

Tīrs dzeramais ūdens ir Latvijas bagātība, taču iedzīvotāji bieži to nenovērtē!

Domubiedru grupa (biedrības biedri sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratoriju un “Innocent Cafe”) projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi semināru ciklu, lai tādejādi uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu. Semināru mērķis ir vērst pašvaldības un publisko iestāžu uzmanību uz saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un to radītajām izmaksām, kā arī informēt par iespējamiem risinājumiem fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna ūdeni”. Tādējādi samazinot gan uzņēmumu un iestāžu izdevumus, gan to saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu.

Semināru cikla ietvaros 2019.gada 18.oktobrī plkst.13:00 Ū-vitamīns viesosies SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” telpās Kr.Valdemāra ielā 12, Liepājā.

Jautājumu gadījumā laipni aicināti vērsties pie Dr.sc.ing. Sanda Dejus, tālrunis 26591517.

Semināra dalībniekus, norādot dalībnieku skaitu un pārstāvēto institūciju, aicinām pieteikt līdz š.g. 16.oktobrim plkst.10:00, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Pielikumā: Semināra darba kārtība (atvērt šeit)


Nedēļas nogales pasākumi Karostā

Publicēts: 2019.gada 24.septembrī

 

Industriālā mantojuma dienu ietvaros 28. un 29. septembrī apmeklētājiem būs atvērts Karostas ūdenstornis. Tornī notiks gida vadītas ekskursijas sestdien un svētdien pulksten 12 un 14 . Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīties ar Karostas ūdenstorņa vēsturi, Liepājas ūdensapgādi, apskatīt senus ūdens saimniecības eksponātus un foto izstādi par citiem Liepājas industriālā mantojuma objektiem. Kā zināms, Karostas ūdenstornim bijusi svarīga loma Latvijas Brīvības cīņu notikumos. No torņa ticis signalizēts sabiedroto kuģiem, kas stāvēja reidā un sniedza nozīmīgu atbalstu Liepājas aizstāvjiem. Ekskursija Karostas ūdenstornī būs bez maksas.

 Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”.

Publicēts: 2019.gada 21.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

2019. gada 15. augustā ekspluatācijā ir pieņemts būvobjekts “Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas, Rāvas ielās”. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

 


SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas tīklos notikusi apjomīga avārija

Publicēts: 2019. gada 12. augustā

 

Naktī uz 12. augustu pie kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Zemnieku ielā 20 iebruka kanalizācijas kolektors, paralizējot kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Šobrīd norit avārijas seku likvidēšanas darbi, līdz ar to slēgta satiksme Zemnieku ielā no Esperanto ielas līdz Tirgus ielai, aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem.

Iebrukušais kanalizācijas kolektors izraisījis apjomīgu avāriju, tāpēc SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas noplūdes seku ātrai un efektīvai novēršanai mobilizējusi gan savus darbiniekus, gan piesaistījusi citus dienestus, kas palīdz likvidēt pašu avāriju un ierobežo iespējamās kaitējuma sekas videi.

Šobrīd notiek kanalizācijas kolektora avārijas novēršanas darbi, notekūdeņus pa apvadlīnijām novadot kanalizācijas sūkņu stacijā. “Liepājas ūdens” veic nepieciešamās darbības un ievēro prasības, lai kaitējums apkārtējai videi būtu minimāls.

Notikusī avārija neietekmē pakalpojuma nodrošinājumu “Liepājas ūdens” klientiem. Uzņēmums informēs sabiedrību par normālas darbības atjaunošanos pilsētas kanalizācijas tīklos.

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS (ATVĒRT ŠEIT)