Kas Liepājā izraisījis rūsaina ūdens iespējamību?

Publicēts:2020.gada 8.maijā

 

Šis pavasaris ieviesis dažādas korekcijas mūsu ikdienas dzīvē un pamatā tās saistītas ar ieviesto ārkārtas situāciju valstī. Tas skar arī mūsu uzņēmuma darbību – liepājnieki, vairāk dzīvojot pa mājām, vairāk arī patērē ūdeni. Savukārt, tas ievērojami noslogo ūdensapgādes sistēmu. No iedzīvotājiem dažādos pilsētas rajonos, pamatā no Vecliepājas, esam saņēmuši sūdzības, ka ūdenī reizēm parādās rūsa, tas kļūst iedzeltens.

Diemžēl, tas šobrīd tiešām ir iespējams un iemesli tam, kā skaidro ūdensapgādes nozares vadītājs Jānis Blūms, var būt vairāki. Proti, sistēmas noslodze un avārijas ūdensapgādes tīklos.

Arī šobrīd pilsētā tiek novērstas vairākas nopietnas ūdensapgādes tīklu avārijas. Tās ir Uliha ielā un Kūrmājas prospektā. Līdz ar to ūdens padeve ir pārtraukta Kūrmājas prospektā no Uliha līdz Graudu ielai un Uliha ielā no Janševska līdz Peldu ielai.

Brīžos, kad ir jāpārtrauc ūdens padeve maģistrālajos ūdensapgādes tīklos, iespējami arī ūdens padeves traucējumi citviet. Tie var būt uzduļķojumi, īslaicīgi ūdens pārtraukumi, arī rūsa, kas nogulsnējusies cauruļvados, uzduļķojas un var nonākt pie patērētājiem.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz par katru šādu gadījumu ziņot pa tālruni 63436000, mūsu dispečers pieņem zvanus visu diennakti.

Ņemot vērā šo radušos situāciju, mūsu darbinieki uzsākuši papildus ūdensapgādes tīklu skalošanas darbus, tāpēc arī ir svarīgi nekavējoties saņemt no iedzīvotājiem informāciju par ūdens kvalitāti konkrētās ielās, lai varam plānot tīklu skalošanu tur, kur tā visvairāk nepieciešama.

SIA “Liepājas ūdens” centrālā testēšanas laboratorija gan sūdzību gadījumos, gan pēc cauruļvadu remontdarbiem, būvdarbiem un atjaunošanas darbiem ūdensapgādes tīklā, ņem ūdens paraugus analīzēm un nosaka koliformas bakterijas, E .coli un kopējo hlora atlikumu. Laboratorijas vadītāja Svetlana Jačičenko skaidro, ka remontdarbu rezultātā ir iespējams ūdens uzduļķojums un palielināta dzelzs koncentracija ūdenī. Tas cilvēka organismam nav bīstami, bet var pasliktināt ūdens garšu un smaržu.

Tomēr varam apgalvot paviesam droši, ka Liepājā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst visām dzeramā ūdens kvalitātes normām. S.Jačičenko norāda: „Laboratorija analizē dzeramā ūdens paraugus saskaņā ar 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr.671 ,,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Ūdens analīzes ņemam pirms padošanas ūdensapgādes tīklā otrā pacēluma sūkņu stacijās Ventas un Alsungas ielā. Tiek analizēti gan mikrobioloģiskie rādītāji (kopējās koliformas, E .coli, mikroorganismu koloniju skaits ) - 2 reizes nedēļā, gan organoleptiskie rādītāji (pH, elektrovadītspēja, duļķainība, krāsainība) - 2 reizes nedēļā, bet kopēja hlora atlikumu 1 reizi darba dienā.  Iedzīvotāju sūdzību gadījumā laboratorija veic interesējošo parametru papildus analīzes.

Atvainojamies liepājniekiem, ja esam sagādājuši raizes par ūdens kvalitāti! SIA „Liepājas ūdens“ saprot paustās bažas un dara visu iespējamo, lai ūdens pie patērētājiem nonāk tīrs un garšīgs.