PAZIŅOJUMS

Karostas ūdenstornī darbu uzsāk mākslinieki

Publicēts 2021. gada 14. jūnijā

 

Karostas festivāla ietvaros ūdenstornī mākslinieki jau tradicionāli ne tikai izstādīs savus darbus, bet uz vietas radīs arī jaunus, nododot tos interesentu vērtējumam. Šogad festivāla tēma ir “SAPNIS. Sapnis par nākotni”. Karostas festivāla pasākumi notiks visas vasaras garumā, pielāgojoties nepieciešamajiem ierobežojumiem, ko nosaka epidemioloģiskā situācija valstī. Karostas festivālu organizē Karostas glābšanas biedrība. Sīkāk par festivālu kopumā varat izlasīt šeit: https://www.liepaja.lv/karostas-festivals-2021-ir-sacies/

 

Darbu Karostas ūdenstornī jau ir uzsācis tēlnieks Egons Peršēvics, gleznotāji Andris Vītoliņš, Atis Jākobsons un Elīna Zunde. Mākslinieki uz Karostas ūdenstorni ir atveduši savas izstādes. Tās un Karostas festivālā tapušos darbus, kā arī Egona Peršēvica veidoto skulptūru, varēs apskatīt visu vasaru. Apmeklētāji varēs aplūkot ne tikai tapušos mākslas darbus, bet arī darbu radīšanas procesu.

 

Mākslinieki Karosta ūdenstornī turpinās strādāt arī pēc Karostas festivāla oficiālā noslēguma.

 

Interesenti Karostas ūdenstorni var apmeklēt sekojošos laikos:

Karostas festivāla laikā no 15.06.2021. līdz 19.06.2021.

- Darba dienās un sestdien no plkst.12:00 līdz 19:00, iepriekš zvanot uz 29930936;

Visas vasaras garumā no 21.06.2021.

- Darba dienās no plkst.15:00 līdz plkst.18:00

- Brīvdienās no plkst.12:00 līdz 16:00, iepriekš zvanot uz 29930936

 


AICINA NEKAVĒTIES AR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJU!

 

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājas pilsētā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un to uztur, izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir iesnieguši decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

SIA “Liepājas ūdens” atgādina, ka atlicis tikai pusgads līdz 2021. gada 31. decembrim, kad nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Šādu prasību, līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt minēto reģistrācijas apliecinājumu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.


PAZIŅOJUMS

 

PIEDĀVĀJAM NOTEKŪDEŅU DŪŅU KOMPOSTU

 

SIA „Liepājas ūdens” piedāvā iegādāties notekūdeņu dūņu kompostu mazdārziņiem un ne tikai.

 

Komposts ir irdena, barojoša augsnes trūdviela, ko var izmantot augsnes kvalitātes uzlabošanai. Dūņu kompostu iegūst dūņām pievienojot pildmateriālu, piemēram kūdru. Tas bagātina augsni ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem un uzlabo augsnes sastāvu, kā arī aizkavē vēja radīto zemes eroziju. Komposta priekšrocības ir tādas, ka tas ir jau gatavs lietošanai, un tam vairs nav vajadzīgas nekādas piedevas.

 

Kompostu var iegādāties SIA „Liepājas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā 33, iepriekš piezvanot NAI dispečeram - 26128384. Pircējam pašam jāparūpējas par transportēšanu.

 

Apjomā līdz 1 m3 dūņu kompostu var saņemt bez maksas.


Tarifi

 

Ūdensapgāde - 0,77 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija - 0,98 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.15. Tarifi stājās spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Maksas aprēķinam par dzeramā ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu lūdzu izmantot  tabulu (ATVĒRT ŠEIT).

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 24.februāra lēmums Nr.22 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.


Liepājas ūdens kolektīvs sveic liepājniekus

Pasaules ūdens dienā!!

Ūdenim piemīt šī lieliskā īpašība un dabas bezmaksas dāvana cilvēkiem – spēja aprites ciklā bioloģiski attīrīties un atjaunoties. Liepājā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumiem. Iegūtais ūdens patērētājiem tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai.

22. marts ir diena, kad aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma!

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi video rullīti “Kā ikdienā varam taupīt ūdeni” . Noskaties to šeit: