Elektroenerģijas cenas un ūdenssaimniecības pakalpojumi

Publicēts: 2021.gada 11.novembrī

 

SIA “Liepājas ūdens”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, strauji pieaug izmaksas. Pēdējā pusgada laikā biržās novērojamās elektroenerģijas cenas ir nebijuši augstas un tās joprojām turpina augt.

Lielu daļu uzņēmuma izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju – elektrība nepieciešama gan ūdensgūtvēs, iegūstot ūdeni no zemes dzīlēm un novadot to tālāk pie patērētājiem, gan savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.

Visiem jau zināms, ka kopējās elektroenerģijas izmaksas veido trīs komponentes – elektrības cena, tās piegādes izmaksas un obligātā iepirkuma komponente (OIK). Šobrīd tā daļa, kas strauji pieaug ir tieši pašas elektrības cena, savukārt, piegādes izmaksas un OIK paliek nemainīgas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem AS “Sadales tīkls” tarifiem. Šie tarifi ir apstiprināti līdz 2024. gada 31. decembrim.

Tāpat izmaksas var ietekmēt patērētas elektroenerģijas apjoms. Tā, piemēram, 2021. gada deviņos mēnešos vidējais elektroenerģijas patēriņš bija 353’307 kWh, šī gada oktobrī tas bija 354’961 kWh vai pieaugums 0,47%. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas patēriņš ir nemainīgs.

Elektroenerģijas cena šī gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējiem deviņiem mēnešiem, ir palielinājusies par 138,31%, tas ir gandrīz 1,4 reizes.

Arī SPRK ir vērtējusi elektroenerģijas cenu kāpuma ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām un ir atzinusi vajadzību izvērtēt nepieciešamību noteikt jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Ievērojot SPRK ieteikumus, esam veikuši attiecīgos aprēķinus, izmainot tikai vienu komponenti spēkā esošajā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinā un iesnieguši SPRK izvērtēšanai un apstiprināšanai jaunu tarifu projektu. Izmaiņas ūdensapgādes pakalpojumiem tarifā mainītos no šobrīd esošā 0,77 EUR/m3 uz 0,78 EUR/m3, savukārt, kanalizācijas pakalpojumiem no 0,98 EUR/m3 uz 1,02 EUR/m3.

Domājot par elektroenerģijas izmaksu samazināšanu, SIA “Liepājas ūdens” jau ir uzstādījis divas pašpatēriņa saules elektrostacijas. Šo pasākumu rezultātā saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko procesu nodrošināšanā un ūdensapgādes sūkņu stacijas darbībai. Attiecīgi ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas.

Arī šobrīd tiek gatavoti dokumenti jaunam Projekta pieteikumam Eiropas Savienības fondu finansētā programmā. Projekta ietvaros SIA “Liepājas ūdens” plāno Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzstādīt vēl vienu saules elektrostaciju ar jaudu no 100 līdz 125kW un ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 saules elektrostaciju ar jaudu no 75 līdz 100kW.