Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) uzsākts notekūdeņu monitorings COVID-19 izplatības noteikšanai

 

Publicēts 2021.gada 27.jūlijā

Liepāja ir viena no sešām Latvijas pilsētām, kur Valsts zinātniskais institūts “BIOR”, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, uzsācis notekūdeņu monitoringu SARS-CoV-2 klātbūtnes identifikācijai, lai savlaicīgi prognozētu slimības uzliesmojumus apdzīvotās vietās.

Izstrādātā notekūdeņu monitoringa metode ļaus noteikt un paredzēt vīrusa izplatību konkrētos valsts reģionos, kā arī, iespēju robežās identificēt jaunu vīrusa mutāciju parādīšanos. Līdz šim pasaulē nav pietiekami izpētīta koronavīrusa izplatība vidē, tā izdzīvošanas ilgums, iedarbības mehānismi uz cilvēkiem un dzīvniekiem.

Notekūdeņu paraugu ņemšanu organizē un koordinē RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija, paraugu ņemšanu Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veic SIA “Liepājas ūdens” darbinieki, bet paraugu transportēšanu un analīzes koordinē “BIOR”, savukārt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC) veiks nepieciešamo vīrusa variantu sekvenēšanu.

 

Monitoringa sistēmā iekļautās pilsētas ir noteiktas sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru. Lai veiktu atbilstošu monitoringu, plānots ievākt 24 stundu kombinētos paraugus divas reizes nedēļā. Liepājā pirmie paraugi jau paņemti un nodoti apstrādei.

Atbilstošas sistēmas ieviešana radīs sekojošus ieguvumus:

  • notekūdeņu monitoringam ir būtiska nozīme vīrusu izplatības kontrolē, jo tā izmantošana var veicināt savlaicīgāku un pamatotāku Covid-19 uzraudzības un kontroles lēmumu pieņemšanu;
  • ilgtermiņā sistēma var tikt izmantota ne tikai Covid-19, bet arī citu slimību monitoringā vai sabiedrības veselības pētījumos;
  • izmantojot sistēmu, var būtiski samazināt inficēto cilvēku skaitu un optimizēt monitoringa izmaksas, jo šādi iegūtā informācija sniedz iespēju savlaicīgi identificēt uzliesmojumus, operatīvi informēt attiecīgā reģiona/rajona sabiedrību un veselības aprūpes speciālistus un fokusēt (citādi visas valsts mēroga) izdevumus problemātisko teritoriju iedzīvotāju masveida diagnostikai;
  • savlaicīgi noteikt dažādu infekcijas slimību uzliesmojumus apdzīvotās vietās, un identificēt pilsētu reģionus ar paaugstinātu saslimušo skaitu.

Sākotnējie monitoringa sistēmas ieviešanas mērķi ir īstenot paraugu ievākšanu un monitoringu līdz 2021. gada 31. decembrim, tomēr tās darbības laiks varētu tikt pagarināts.

Vairāk informācijas šeit:
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/notekudenu-monitorings-spes-nedelu-atrak-prognozet-covid-uzliesmojumu/