Liepājas energoefektivitātes nedēļa

 

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” no 13. – 17. septembrim Liepājā organizē informatīvu un izglītojošu bezmaksas pasākumu ciklu “Liepājas energoefektivitātes nedēļa”. Cikla mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu izmantošanu.

Šī pasākuma ietvaros 15. septembrī norisinājās seminārs "Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana caur Liepājas prizmu" un paneļdiskusija "Vai, mainot paradumus, mēs spēsim apturēt klimata pārmaiņas", kurā par uzņēmuma SIA “Liepājas ūdens” pieredzi un darbību pastāstīja uzņēmuma direktora vietnieks Uldis Ķepals.

Savā prezentācijā U.Ķepals klausītājus iepazīstināja ar uzņēmuma mērķiem un galvenajiem darbības un attīstības virzieniem, modernu, videi draudzīgu tehnoloģiju ekspluatāciju un taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tāpat pastāstīja par iegūto pieredzi un rezultātiem, uzņēmumā ieviešot alternatīvu elektroenerģijas iegūšanas veidu, proti – uzstādot saules elektrostacijas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un dzeramā ūdens otrā pacēluma sūkņu stacijā Alsungas ielā.

SIA “Liepājas ūdens” NAI realizēja projektu “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1. Projekts tika līdzfinansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 70% apjomā no attiecināmām izmaksām. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošināja SIA “Liepājas ūdens” no saviem līdzekļiem. Projekta mērķis bija NAI izmantot viedo saules enerģijas tehnoloģiju, uzstādot pašpatēriņa saules elektrostaciju ar kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Mērķi pilnībā esam sasnieguši, tādējādi uzņēmums ir pierādījis, ka arī šādi ir iespējams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un ka varam īstenot projektus ar jaunākajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Galvenie ieguvumi no uzstādītajām saules elektrostacijām ir tādi, ka samazinājies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas un tas netieši, bet samazina arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu emitētas, iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek radītas. Pie sasniegtā neesam apstājušies un jau šobrīd plānojam jaunu saules elektrostaciju uzstādīšanu uzņēmuma objektos.

Semināru atklāja Liepājas domes pārstāvis Mārtiņš Tīdens, tajā piedalījās un ar savu pieredzi tajā dalījās pārstāvji arī no citiem Liepājas uzņēmumiem - SIA “Liepājas enerģija, SIA Liepājas RAS un AS “Latvenergo”. Savukārt, paneļdiskusijā piedalījās arī metereologs Toms Bricis, RTU Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieks Sandis Dejus, Uldis Mucinieks no A/S Latvenergo un Mārtiņš Tīdens.