Tarifi

 

Ūdensapgāde - 0,77 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija - 0,98 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.15. Tarifi stājās spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Maksas aprēķinam par dzeramā ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu lūdzu izmantot  tabulu (ATVĒRT ŠEIT).

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 24.februāra lēmums Nr.22 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.