Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2019.gada 9.oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

2019. gada septembra beigās un oktobra sākumā ekspluatācijā ir pieņemti divi būvobjekti un tie ir - kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī, kā arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

Minētajos būvobjektos ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi vairāk kā 1,2 kilometru garumā ielās un ielu posmos, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem katram nekustamam īpašumam ielu sarkano līniju robežās. Māju īpašniekus aicinām būt atsaucīgiem un izmantot iespēju veikt pieslēguma izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var vērsties uzņēmuma tehniskajā daļā, tālruņa Nr. 63422318, lai katrai situācijai atrastu labāko individuālo risinājumu.

Minētā līguma ietvaros būvdarbi jau pabeigti Jaunā ielā, tuvākajā laikā paredzēts pabeigt ielas labiekārtošanas darbus, bet Fēniksa ielā būvdarbi tikko ir uzsākti. Būvdarbi minētā līguma ietveros turpināsies arī nākamajā gadā.