Kolēģi no ūdenssaimniecības uzņēmumiem pulcējas notekūdens attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar saules elektrostaciju 

Publicēts:2019. gada 22.oktobrī

 

Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās bija sabraukuši vairāk kā 50 vadītāji un speciālisti no 15 Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, lai klātienē apskatītos un detalizētāk iepazītos ar saules elektrostaciju. Kolēģiem stāstījām un rādījām, kāda ir mūsu pieredze šī projekta īstenošanā.

Notekūdens attīrīšanas iekārtās ir ieviesta pašpatēriņa saules elektrostacija ar kopējo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Saules elektrostacijas saražotā enerģija, apmēram 80 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.

 

Visas vasaras garumā piegādātāja SIA “IMRE” speciālisti noslēgtā līguma “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā”, Nr.3/1-1 ietvaros strādāja, uzstādot saules elektrostaciju. Saules elektrostacija ir aprīkota ar interneta viedajām ierīcēm un šobrīd attālināti ir iespējams redzēt, cik kilovatus elektroenerģijas tā saražo, kāds ir CO2 izmešu samazinājums un citus datus par iekārtu darbību.

SIA “Liepājas ūdens” šī gada februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu, saules elektrostacijas ieviešanai tika saņemts EKII līdzfinansējums 70% apmērā no kopējām izmaksām un tas ir EUR 55 485, 69.

Detalizētāk gan par Projektu, gan noslēgto līgumu un pašu saules elektrostaciju, var lasīt sagatavotajā informatīvajā materiālā (ATVĒRT ŠEIT)