ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022.gada 26.jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Kā jau ierasts, vasaras sezonā tiek uzsākti un veikti gan lieli, gan mazi būvdarbi, tai skaitā pievadu izbūve centralizētiem kanalizācijas cauruļvadiem.

SIA “Liepājas ūdens” ir prieks, ka iedzīvotāji ir novērtējuši iespējas, ko deva projekta realizācija. Šī gada laikā 30 māju īpašnieki ir izbūvējuši pievadu un noslēguši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu, lai saņemtu centralizētus kanalizācijas pakalpojumus. Tādējādi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits palielinājies par 45 iedzīvotājiem.

SIA “Liepājas ūdens” novērtē iedzīvotāju atsaucību, taču uz šobrīd vēl ir daudz tādu īpašumu, kuros tiek ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS).

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” speciālisti ir apsekojuši vairāk kā 70 DKS, lai pārbaudītu, kā tiek ievērotas sistēmas ekspluatācijas prasības, galvenokārt, vai to īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma būtu hermētiska un tās apsaimniekošana atbilstu normatīvo aktu prasībām. Un secinājums ir ļoti bēdīgs – DKS netiek nodrošināts hermētiskums un neattīrīti notekūdeņi turpina piesārņot mūsu vidi. DKS īpašniekiem tiek nosūtīts atgādinājums par nepieciešamību ievērot DKS ekspluatācijas prasības un norādīts, ka ir iespējas veikt pieslēgumu centralizācijai kanalizācijas sistēmai, lai izvairītos no naudas soda par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu.

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem, un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”.