Saules elektrostaciju izbūve SIA “Liepājas ūdens” objektos pabeigtaS-paneli

2024. gada 12. februārī

Projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 (turpmāk Projekts) bija jāpabeidz līdz 2023. gada 31.decembrim.

Visi darbi tika paveikti jau pērnā gada novembrī. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kas novembrī veica pārbaudi Projekta īstenošanas vietās, atzina, ka viss, gan dokumentācija, gan darbi un Projekta īstenošana veikta rūpīgi un precīzi. To apliecina arī decembrī no CFLA saņemtā vēstule par to, ka Projekts pilnībā pabeigts atbilstoši visām prasībām.

Projekta realizācijai, ar uzņēmējiem tika noslēgti trīs piegādes līgumi, kuru ietvaros piegādātas un uzstādītas četras saules elektrostacijas. Divas saules elektrostacijas uzsākušas darbu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30. Kopējā uzstādītā saules paneļu jauda ir 0,352 MW. Plānots, ka saules elektrostacijas saražos elektroenerģiju 370 MWh gadā. Šo saules elektrostaciju ekspluatācija dos siltumnīcefekta gāzu samazinājumu - 40,37 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Saules elektrostacijas strādā ar pilnu jaudu un ražo elektrību SIA “Liepājas ūdens” ražošanas procesu nodrošināšanai. Tas ļauj uzņēmumam samazināt elektroenerģijas patēriņu no centralizētās elektroapgādes sistēmas un attiecīgi arī izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu. Saules elektrostaciju saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā.

Pateicamies Līguma izpildītājiem, kas strādāja profesionāli un kvalitatīvi, tādēļ SIA “Liepājas ūdens” nešaubās, ka stacijas strādās atbilstoši prasībām un sniegs būtisku ieguvumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ pabeigusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

 

logo 2023

Projektu līdzfinansē 

REACT - EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai