SIA “Liepājas ūdens” rīko kustamas mantas (mutisku) izsoli

Izsoles priekšmets: automašīna VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. GO3950, 1.reģistrācijas datums 2006.gads.

Automašīnu var apskatīt: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00), iepriekš piezvanot uz tālruņa Nr. 29697822, kontaktpersona Māris Pūris.

Izsoles noteikumi.

Pieteikumu reģistrācija:līdz 2024.gada 27.februāra plkst.10:00 telefoniski pie SIA “Liepājas ūdens” sekretāres-referentes (darba dienās  no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00)) pa tālruni 63423417 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot vārdu, uzvārdu (juridiska persona – nosaukumu), personas kodu (juridiska persona – reģistrācijas numuru), adresi.

Izsoles norises vieta: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, 2024.gada 28.februārī pulksten 10:00.

Izsolāmas mantas nosacītā cena (ar PVN): EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro). Lai piedalītos izsolē iemaksājama nodrošinājuma nauda EUR 50,00 (piecdesmit euro), līdz šā gada 27.februārim AS Luminor Bank Latvijas filiāle bankas konta Nr. LV15RIKO0002010306502.

Samaksa  par kustamās mantas iegādi veicama septiņu dienu laikā no izsoles norises dienas.