Informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 

Publicēts 2023. gada 11. decembrī

SIA “Liepājas ūdens” decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS) sāka reģistrēt jau 2019. gadā. Piecu gadu laikā SIA “Liepājas ūdens”, atbilstoši tās rīcībā esošai datu bāzei, ir reģistrējusi visas 310 Liepājas valstspilsētā esošās DKS. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par to, vai un kādas DKS tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi.

 

liep uden

 

2023. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja DKS ekspluatācijas kontroli Liepājā. Uzņēmums jau gada sākumā uzsāka DKS apsekošanu, lai pārbaudītu, kā tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi, galvenokārt, vai īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma, kas tiek ekspluatētā, atbilstu normatīvo aktu prasībām – tā ir hermētiska, notekūdeņi no tās izvesti atbilstoši apliecinājumā noteiktam skaitam un to apliecina attiecīgi dokumenti.

 

DKS apsaimniekošanas prasības Liepājas valstspilsētā nosaka divi normatīvie akti:

  • Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk MK noteikumi Nr.384);
  • Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (turpmāk Saistošie noteikumi).

 

Pēc DKS apsekošanas, īpašnieki aktīvi uzsāka pieslēgumu centralizētai kanalizācijas sistēmai izbūves darbus un kopējais ekspluatācijā esošo DKS samazinājās. Uz 2023. gada 1. decembri Liepājas pilsētā tiek lietotas 120 DKS, no tām 105 ir nehermētiskas krājtvertnes.

 

Par ekspluatācijā esošās DKS atbilstību vides aizsardzības prasībām ir atbildīgs tās saimnieks, kuram ir jānodrošina arī regulāra notekūdeņu un nosēdumu izvešana. Notekūdeņus un nosēdumus no DKS Liepājas valstspilsētā var savākt un izvest tikai tāds asenizators, kas pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies pašvaldības reģistrā. Tāpat jāņem vērā, ka divus gadus ir jāuzglabā asenizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs dokuments, kurā jābūt iekļautai informācijai par adresi, savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu saņemšanas datumu un asenizatora rekvizītiem.

 

Ja DKS sistēma nav hermētiska un neatbilst normatīvo aktu prasībām, un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, tad šādas kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks, lai kopīgi ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem pārrunātu pievada izbūves iespējas un pavasarī, kad laika apstākļi uzlabosies un kļūs piemērotāki būvdarbu izpildei, izbūvēt kanalizācijas pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”. SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

Papildu informāciju varat saņemt zvanot pa telefonu 63422318 vai rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SIA “Liepājas ūdens” izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību, un ar SIA “Liepājas ūdens”, ir noslēguši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu.

 

SIA “Liepājas ūdens” izsaka cerību, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaits jaunajā gadā samazināsies un mēs kopīgiem spēkiem uzlabosim vidi Liepājā!